FANDOM


Je tzv. poní minotaurus - trochu připomíná kentaura. Kdysi se on a jeho bratr Scorpan vypravili do Equestrie ukrást
Tirek s final form by masemj-d7tpr43
tamní magii. Scorpan si však Equestrijské poníky velmi oblíbil, a pokoušel se bratra přesvědčit, aby se svých plánů vzdal, Tirek však odmítl. Scorpan proto varoval mladé princezny a poté se vrátil do rodné země. Celestia a Luna uvěznily Tireka do hlubin Tartaru (viz níže) a on tam zůstal až do 25. dílu 4. série. Tehdy však Kerberos (trojhlavý pes) opustil své místo u vchodu a Tirekovi se podařilo utéct. Když začal krást magii, začal u jednorožců, protože ti svou magii používají v „dobytné" formě - magie. Poté se zaměřil na pegase a jejich kouzelnou schopnost létat a ovládat počasí. Pak napadl zemní poníky s úmyslem, vzít jim jejich nadvládu nad zemí a přírodou. Když i s nimi skončil, dokázal se postavit i alicornům a úplně nakonec si nechal Discorda, který ho do té chvíle považoval za spojence. Poslední druh magie - ten nejmocnější - Tirek vstřebat nedokázal - přirozeně: magie přátelství. Tirek přátelství nikdy nepochopil a nemohl tedy jeho magii používat. Twilight naopak dokázala, jak zodpovědně dokáže s touto ohromnou mocí zacházet, a stala se tedy její opatrovnicí a skutečnou, doceněnou, plnohodnotnou a váženou čtvrtou princeznou Equestrie. Byla totiž schopná obětovat poslední naději Equestrie za život svých přátel. Když získaly hlavní hrdinky sílu Rainbow Power ze skříňky přátelství (viz níže), porazily Tireka, znovu ho uvěznily v Tartaru (odkud může mimochodem utéct stejně snadno, jako před tím) a navrátily magii celé Equestrii.