My Little Pony: Friendship is Magic wiki
Advertisement

In de show My Little Pony - Vriendshap is betoverend lopen er al vast gemerkt pony's in Ponyville die eigenlijk geen belang hebben in het verhaal die ponies noemen we Achtergrondpony's.

Zij lopen rond in Ponyville, Wolkendaal, Canterlot, het Kristallen Rijk... Maar doen niet meer dan daar lopen en soms een klein woordje spreken. Toch hebben de meeste van deze pony's een taak en een naam meestal kun je de taak zien aan hen cutiemark. Zoals Bon Bon, Derpy, DJ Pon-3, Octavia, Lyra, Minuette en zo voort. Enkel Derpy heeft een andere taak dan haar cutiemark (bubbels) haar taak is de post brengen en van muffins houden en toch is haar cutiemark zeven bubbeltjes.

En andere achtergrond pony's hebben geen naam. Maar als de makers van My Little Pony de achtergrond ponies in Ponyville plaatsen doen ze dat ook zonder naam maar in code taal zoals achtergrondpony00156. En de stem van de achtergrond pony is gewoon de zelfde stem als bijvoorbeeld Rarity maar een beetje anders klinken.

Advertisement