My Little Pony: Friendship is Magic wiki
Advertisement

Volgers[]

Volgers van de show worden online vaak Brony (meervoud Bronies) genoemd, een portmaneau van de slangterm bro, en het woord pony. De term was bedacht op 4chan's /co/ board en en werd voor het eerst erkend in de officiële song Equestria girls, een parodie op Katy Perry's "California Gurls". Oorspronkelijk verwees het alleen naar de mannelijke volgers van Friendship is Magic, maar wordt nu ook gebruikt voor zowel mannelijke als vrouwelijke volgers. Voor vrouwelijke fans wordt de term Pegasister ook courant gebruikt. In november 2012 zal er een documentaire verschijnen over fans van de show waaraan onder meer John de Lancie en Tara Strong meehelpen.

Advertisement