Wikia


In Canterlot woont de broer van Twilight Sparkle, Shining Armor. Hij gaat trouwen met Cadance. Twilight Sparkle en haar vrienden reizen er naar toe. Maar Cadance doet raar. Dat komt omdat de echte Cadance eigenlijk in een grot zit opgesloten onder Canterlot. haar gedaante is aangenomen door Chrysalis, de koningin der wisselaars, die kan andere gedaantes aannemen. Twilight Sparkle komt door een toverspreuk ook in de grot. Uiteindelijk zijn Cadance en Twilight Sparkle uit de grot ontsnapt. Maar Chrysalis is al in de trouwzaal. Plotseling komen Cadance en Twilight Sparkle binnen. Chrysalis word weer zichzelf. Iedereen schrikt. Chrysalis volgelingen zijn de beschermins ring om Canterlot aan het kapot maken.