My Little Pony: Friendship is Magic wiki
Advertisement

Alle Eenhoorns zijn:

- Twilight Sparkle

- Rarity

Op school:

- Sweetie Belle

- Snips

- Snails

Anderen:

- Starlight Glimmer

- Trixie

- Shining Armor

- Fancy Pants

- Flim en Flam

Advertisement