FANDOM


local p = {}
 
function p.main (frame)
  local rama = frame:getParent()
  local przemienne = rama.args['Przemienne'] or ''
  local sekcje = ''
  local i = 1
  while rama.args['Treść sekcji '..tostring(i)] do
    local tytulsekcji = rama.args['Tytuł sekcji '..tostring(i)]
    local trescsekcji = rama.args['Treść sekcji '..tostring(i)]
    sekcje = sekcje .. rama:expandTemplate { title = 'Navbox2/Sekcja', args = { tytulsekcji, trescsekcji } }..'\n'
    if rama.args['Treść sekcji '..tostring(i+1)] then
      local tytulsekcji = rama.args['Tytuł sekcji '..tostring(i+1)]
      local trescsekcji = rama.args['Treść sekcji '..tostring(i+1)]
      sekcje = sekcje .. rama:expandTemplate { title = 'Navbox2/Sekcja', args = { tytulsekcji, trescsekcji, przemienne } }..'\n'
    end
    i = i+2
  end
  return sekcje
end
 
return p
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.