FANDOM


local p = {}
 
local lista = {
["Pegaz"] = "{{Infoboks tag|Pegasus picto.png|Pegaz|Pegazy}}",
["Pegazy"] = "{{Infoboks tag|Pegasus picto.png|Pegazy|Pegazy}}",
["Jednorożec"] = "{{Infoboks tag|Unicorn picto.png|Jednorożec|Jednorożce}}",
["Ziemski kucyk"] = "{{Infoboks tag|Earthpony picto.png|Ziemski kucyk|Ziemskie kucyki}}",
["Kucyk ziemski"] = "{{Infoboks tag|Earthpony picto.png|Ziemski kucyk|Ziemskie kucyki}}",
["Kucyk ziemi"] = "{{Infoboks tag|Earthpony picto.png|Ziemski kucyk|Ziemskie kucyki}}",
["Skrzydlaty jednorożec"] = "{{Infoboks tag|Alicorn picto.png|Alikorn|Alikorny}}",
["Alikorn"] = "{{Infoboks tag|Alicorn picto.png|Alikorn|Alikorny}}",
["Alicorn"] = "{{Infoboks tag|Alicorn picto.png|Alikorn|Alikorny}}",
["Męska"] = "{{Infoboks tag|Male picto.png|Męska}}",
["Ogier"] = "{{Infoboks tag|Male picto.png|Ogier}}",
["Żeńska"] = "{{Infoboks tag|Female picto.png|Żeńska}}",
["Klacz"] = "{{Infoboks tag|Female picto.png|Klacz}}"
}
function p.main (frame)
  if lista[frame.args[1]] ~= nil then
    return frame:preprocess( lista[frame.args[1]] )
  else
    return frame:preprocess( "{{Infoboks tag|"..frame.args[1].."}}" )
  end
 
end
return p
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.