My Little Pony Wiki
Advertisement
My Little Pony Wiki

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania odznaczeń zawarte są w Regulaminie Odznaczeń.

Medal Krzyż Order
Order Rarity
Za osiągnięcia w dziedzinie grafiki
Medal Rarity.png Krzyż Rarity.png Order Rarity.png
Order Rainbow Dash
Za zwalczanie wandalizmów
Medal Rainbow Dash.png Krzyż Rainbow Dash.png Order Rainbow Dash.png
Order Celestii
Za długą i regularną pracę na wiki
Medal Celestii.png Krzyż Celestii.png Order Celestii.png
Order Sweetie Belle
Za pracę nad ortografią w artykułach
Medal Sweetie Belle.png Krzyż Sweetie Belle.png Order Sweetie Belle.png
Order Pinkie Pie
Za pracę na rzecz integracji społeczności wiki
Medal Pinkie Pie.png Krzyż Pinkie Pie.png Order Pinkie Pie.png
Order Applejack
Za pracowite edytowanie w wielu artykułach
Medal Applejack.png Krzyż Applejack.png Order Applejack.png
Order Fluttershy
Za kulturę osobistą i pomoc nowym użytkownikom
Medal Fluttershy.png Krzyż Fluttershy.png Order Fluttershy.png
Order Spike'a
Za przygotowywanie transkryptów
Medal Spike'a.png Krzyż Spike'a.png Order Spike'a.png
Order Luny
Przyznawany głównemu autorowi Artykułu na Medal
Medal Luny.png Krzyż Luny.png Order Luny.png
Order Twilight Sparkle
Przyznawany za pracę na rzecz organizacji i porządku na wiki.
Medal Twilight Sparkle.png Krzyż Twilight Sparkle.png Order Twilight Sparkle.png
Order Ligi Znaczkowej
Przyznawany dobrze zapowiadającym się nowym użytkownikom
Medal Ligi Znaczkowej.png × ×
Order Cheerilee
Dla najlepszych absolwentów kursu WikiQuest (obecnie wycofany)
Medal Cheerilee.png × Order Cheerilee.png
Advertisement