FANDOM


Poniżej znajdują się tabele z wystąpieniami postaci, które zostały ukazane bądź wspomniane w serialu My Little Pony Przyjaźń to magia


Główne postacie

Sezon pierwszy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Twilight Sparkle Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Applejack Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y B Y Y Y Y Y Y
Rarity Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N B Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Fluttershy Y Y Y Y Y B Y N Y Y Y N Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y
Rainbow Dash Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y M Y N B Y B Y Y Y Y Y Y
Pinkie Pie Y Y Y Y Y B Y N Y Y Y Y Y Y Y Y N N Y Y Y Y Y Y Y Y
Spike Y Y Y Y Y Y Y M Y Y Y N Y Y Y N N Y Y Y Y B Y Y Y Y
Sezon drugi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Twilight Sparkle Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y
Applejack Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N B N Y Y N Y Y Y Y
Rarity Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y N B Y Y Y N Y Y Y Y
Fluttershy Y Y Y Y N N Y Y Y Y Y N Y Y Y Y N B Y Y Y Y Y Y Y Y
Rainbow Dash Y Y Y Y N B Y Y Y Y Y N Y Y Y Y N Y N Y Y Y Y Y Y Y
Pinkie Pie Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y N Y Y Y Y N Y Y Y Y
Spike Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y N Y N Y Y N N N Y Y Y Y N Y Y
Sezon trzeci
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Twilight Sparkle Y Y Y B Y N Y N Y Y Y Y Y
Applejack Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Rarity Y Y Y B Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Fluttershy Y Y Y B Y N Y N Y Y Y Y Y
Rainbow Dash Y Y Y B Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Pinkie Pie Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y
Spike Y Y Y B Y N N Y Y Y Y Y Y
Sezon czwarty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Twilight Sparkle Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y N Y Y Y Y Y Y
Applejack Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y M Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Rarity Y Y Y Y N Y Y Y N Y Y Y Y Y M Y M Y Y N Y Y Y Y Y Y
Fluttershy Y Y Y Y N Y Y Y N Y Y Y Y Y N Y N Y Y N Y Y Y Y Y Y
Rainbow Dash Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y N Y N Y Y N Y Y Y Y Y Y
Pinkie Pie Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y N Y Y Y Y Y Y
Spike Y Y Y N N Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y N N Y N Y Y Y Y Y Y
Sezon piąty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Twilight Sparkle Y Y Y M Y N Y Y Y Y Y Y Y Y N Y M Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Applejack Y Y Y Y Y Y Y N Y N Y B Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y
Rarity Y Y Y Y Y N Y M Y N Y B Y Y Y Y M Y Y N Y Y N Y Y Y
Fluttershy Y Y Y N Y N Y N Y N Y B Y Y N N N B Y N Y Y Y Y Y Y
Rainbow Dash Y Y Y B Y N Y Y Y N Y B Y Y Y N Y Y Y N Y Y N Y Y Y
Pinkie Pie Y Y Y B Y N Y Y Y N Y Y Y Y N N N Y Y Y Y Y N Y Y Y
Spike Y N Y N Y N Y N Y Y Y Y Y Y N Y N Y Y Y Y Y B Y Y Y
Sezon szósty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Twilight Sparkle Y Y N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y N Y Y Y Y N Y Y Y
Applejack Y Y N N N Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y B Y Y Y Y B Y Y
Rarity Y Y Y M Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y N B N Y Y N B Y Y
Fluttershy Y Y N N N Y Y Y Y N Y Y N N Y Y Y Y N Y Y M N B Y Y
Rainbow Dash Y Y N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y M Y M N Y Y Y
Pinkie Pie Y Y Y N N Y Y Y Y N Y Y N N Y Y Y Y Y M Y Y N B Y Y
Spike Y Y N N Y N Y Y N Y Y Y N N Y Y Y N M N Y Y N Y Y Y
Sezon siódmy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Twilight Sparkle Y Y Y N Y N B N N Y Y N B Y Y N M N Y Y N Y Y Y Y Y
Applejack Y Y N N Y B B M Y B Y N Y Y N Y N N Y B B N Y N Y Y
Rarity Y Y N Y Y Y B M Y B Y N N Y N Y N N Y B B N N N Y Y
Fluttershy Y Y N N Y N B N N B Y Y N Y N N N N Y Y N N N N Y Y
Rainbow Dash Y Y N N Y B Y N N B Y N N Y N Y N Y Y B B N Y N Y Y
Pinkie Pie Y Y Y Y Y N B N Y B Y Y N Y N N N Y Y B N N Y M Y Y
Spike Y Y Y Y Y N N M Y Y N N N B Y M N N Y Y N Y N N Y Y

Pozostałe postacie

Sezon pierwszy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Apple Bloom Y N N N N N B N Y N N Y Y N N N Y Y N B N N Y B N N
Scootaloo B N N N N N N N N N N Y N N N N Y Y N N N N Y Y N N
Sweetie Belle B N N N N N N N N N N Y N N N N Y Y N N N N Y Y N N
Amethyst Star B B B B B B N N N B B B B B N N N B N B B B B N B B
Berry Punch B N B Y B B B N B Y B Y B N N N N B N Y B B B N N B
Big Macintosh Y N B Y N N B N M B Y M Y N N N N N N N N N Y N N N
Babcia Smith Y N B N Y N B N N B N M Y N N N N Y N N N N Y N N N
Bon Bon B B B B B B B B B B B Y B B N N N B N Y B B B B N B
Bulk Biceps N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Cheerilee N N N N N B N B N N B Y N N N N N Y N B N N B N N N
Discord N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Zecora N N N N N N N N Y Y N N N N N N M N N N N N N N N N
Księżniczka Cadance N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Księżniczka Celestia M Y B M Y M M M M Y M Y Y M Y Y M M M M M Y Y M M Y
Księżniczka Luna Y Y N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Pan Cake N N N Y N N N N N Y N N N N N N N N N N N Y N N N N
Pani Cake N N N Y N N N N N Y N N N N N N N N N N N Y N N Y N
Shining Armor N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Pani Burmistrz Y Y N Y N N N N N N Y N N B N N N N N N N M N N N B
Snips N N N N N Y N N N N N N N N N N N Y N N N N N N N N
Snails N N N N N Y N N N N N B N N N N N Y N N N N N N N N
Soarin N N N N N N N N N N N N N N N Y N N N N N N N N N Y
Spitfire N N N N N N N N N N N N N N N Y N N N N N N N N N Y
Diamond Tiara N N N N N N N N N N N Y N N N N N B N N N N N N N N
Silver Spoon N N N N N N N N N N N Y N N N N N B N N N N N N N N
Twist N N N N N N N N N N N Y N N N N N B N N N N N N N N
Aloe N N N N N N N N N N N N N N N N N N N Y N N N N N N
Lotus Blossom N N N N N N N N Y N N N N N N N N N N Y N N N N N N
Lyra Heartstrings B B B B B B B N N B B B B B N B N B N B B B B N N B
Minuette B B B B B B B N N B B B B B N N N B N B N B B N N B
DJ Pon-3 N N N N N N N N N N N N N Y N N N N N N N N N N N N
Octavia Melody N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N Y
Twinkleshine Y N B B B B B N N B B N B B N N N B N B N B B N N B
Angel N N Y N N N Y N N N N N Y N N N Y N N N N Y N N N N
Gummy N N N N N N N N N N N N N N Y N N N N N N N N N Y N
Harry N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N M N
Opal N N N N N N N N N N N N N Y N N Y N N N N N N Y N Y
Derpy B B B B B B B B N B B B B B Y B N B N B N N B N N B
Starlight Glimmer N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Trixie N N N N N Y N N B N N N N N N N N N N N N N N N N N
Sezon drugi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Apple Bloom Y B Y B Y Y N N N Y B Y N Y Y N Y B N B N N Y N N Y
Scootaloo Y N Y B N Y N Y N Y B Y N N N N Y B N B N N Y N N Y
Sweetie Belle Y N Y B Y Y N N N B B Y N N N N Y B N B N N Y N N Y
Amethyst Star N B B N B B N Y B B B N N N B N B B B N N N B N N B
Berry Punch B Y B Y B B N B N B B B N B B N B B B B N N B B B B
Big Macintosh N Y Y B Y Y N N N N N Y N Y Y N Y B N Y N N Y Y N N
Babcia Smith N Y N Y Y Y N Y N N N Y N Y Y N N N N N N N Y N N N
Bon Bon B B Y N B B N B B B B B N B Y N B B Y B N N B B N B
Bulk Biceps N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N Y N N N N
Cheerilee Y N M M N Y N N N Y N Y N N B N Y Y N N N N Y N N N
Discord Y Y N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Zecora N B N Y N Y N N N Y N N N N N N N Y N N N N N N N N
Księżniczka Cadance N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N Y Y
Księżniczka Celestia Y Y Y M M M M M Y M M Y M M M M N M M Y M M M Y Y Y
Księżniczka Luna M M N Y N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N Y Y
Pan Cake N N N B N N N N N Y N N Y N B N N N N N N N Y Y N N
Pani Cake N N Y B N M N N N Y N N Y N B N Y M N B N N Y Y N N
Pani Burmistrz N N Y Y N N N Y N N B N N Y Y N N B N N N N Y N N N
Shining Armor N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N Y Y
Snips B N N N N Y N Y N N N N N N N N B N N N N N Y N N N
Snails B N N N N Y N Y N N N N N N N N B N N N N N Y N N N
Soarin N N N N N N N N B N N N N N N N N N N N N N N N N Y
Spitfire N N N N N N N N B N N N N N N N N N N N N Y N N N N
Diamond Tiara B N N N N Y N N N N N Y N N N N B N N N N N Y N N N
Silver Spoon B N N N N Y N N N N N Y N N N N B N N N N N B N N N
Twist B N N N N N N N N N N B N N N N B N N N N N B N N N
Aloe N N N N N N N N N N N N N N N N N Y N N N N N N N N
Lotus Blossom N N N N N N N N N N N N N N N N N Y N N N N Y N N N
Lyra Heartstrings N B B B B B N B B B B N N B B N B B B B N N B N Y Y
Minuette N B B B B B N B B B B N N B B N B B B B N N B N Y Y
DJ Pon-3 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N Y
Octavia Melody N N N N N N N N B N N N N N N N N N N N N N N N N N
Twinkleshine N B B N B B N B B B B N N B B N B B B B N N B N Y Y
Angel Y Y N N N N Y N N N N N N N N N N N Y N N Y Y N N N
Gummy N N N N N N Y N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Harry N N Y N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Opal N N N N Y N Y N Y N N N N N N N N N N N N N N N N N
Derpy B B B Y B N B B B B Y B B Y B N B B B N N B B N N B
Starlight Glimmer N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Trixie B N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N M N N N
Sezon trzeci
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Apple Bloom N N Y Y Y Y N Y Y N Y B Y
Scootaloo N N N Y N Y N M N N Y B B
Sweetie Belle N N N Y Y Y N M N N Y B B
Amethyst Star N N B B B B N N N N B N B
Berry Punch N N B B B N N N N N B B B
Big Macintosh N N Y N Y N N Y B N B N B
Babcia Smith N N N M Y Y N Y Y N Y N Y
Bon Bon B N B B B B N B N N N N B
Bulk Biceps N N N N N N Y N N N N N N
Cheerilee N N N B N B N N N N B N N
Discord N N N N N N N N N Y N N B
Zecora N N N N Y N N N N N Y N B
Księżniczka Cadance Y Y N N N N N N N N M Y Y
Księżniczka Celestia Y Y M N Y N M M N Y N N Y
Księżniczka Luna Y Y N N N Y N N N N N N Y
Pan Cake N N N N B N N N N N N N N
Pani Cake N N N N B N N N N N N N N
Pani Burmistrz N N N N B N N N N N N N Y
Shining Armor Y Y N N N N N N N N N Y Y
Snips N N N N Y N N N N N N N N
Snails N N N N Y N N N N N N N N
Soarin N N N N N N N N N N N N N
Spitfire N N N N N N Y N N N N N N
Diamond Tiara N N N Y N N N N N N N N N
Silver Spoon N N N Y N N N N N N N N N
Twist N N N N N N N N N N N N N
Aloe N N N N N N N N N N N N N
Lotus Blossom N N N N N N N N N N N N N
Lyra Heartstrings N N B B B N N N B N N N B
Minuette N N B B B B N N N N B B B
DJ Pon-3 N N N N N N N N N N N N B
Octavia Melody N N N N N N N N N N N N N
Twinkleshine N N B B B B N N N N B N B
Angel N N Y N Y N N N N Y Y B Y
Gummy N N N N N N N N N N Y B Y
Harry N N Y N N Y N N N N N N Y
Opal N N B N N N N N N N Y B B
Derpy N B B N B N N N N N N N B
Starlight Glimmer N N N N N N N N N N N N N
Trixie N N N N Y N N N N N N N N
Sezon czwarty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Apple Bloom Y N N N Y N M N Y N N B Y B Y M Y N Y Y Y N N Y B B
Scootaloo N N N N Y N N N N N N B B B Y N Y N Y N Y N N Y N B
Sweetie Belle Y N N N Y N N N N N N B B B Y N Y N Y N Y N N Y N B
Amethyst Star N B N N B B N N N B B B B B N B N N B B N B B B B B
Berry Punch B B N N B N N N N B N B B B B B N B B B B B B B B B
Big Macintosh Y N N N N N M N Y N N N Y Y N N Y N N Y Y N N N N B
Babcia Smith Y N M N Y N B N Y N N N Y Y N N Y M B Y M N Y N B B
Bon Bon N N N N B N N N N B B B B B N B N N B B N B N B B B
Bulk Biceps N N N N Y N N N N Y N N B N N N N N N N N N B Y B B
Cheerilee N N N N Y N N N N N N B N Y N N N N Y N N B B B N N
Discord Y Y N N N N N N N N Y N N N N N N N N N N N N N Y Y
Zecora Y Y N N N N N N N N N N N Y N N N N N N N N N N N B
Księżniczka Cadance M N N N N N N N N N Y M N N N N N N N N N M M Y Y Y
Księżniczka Celestia Y Y Y N N M N N N N N N N N N M N M M N M M B Y Y Y
Księżniczka Luna Y Y M N N M N N N N N N N N N M N N Y N M N M Y Y Y
Pan Cake N N N N N N N N N N N Y B B N Y N N B N N N B N N B
Pani Cake N N N N N N N N N N N Y B B N Y N N B N N N B N N B
Pani Burmistrz M N N N N N N N N N N N Y Y N N N N N N N N Y B N B
Diamond Tiara N N N N Y N N N N N N Y B N Y N N N N N N N B N N B
Silver Spoon N N N N Y N N N N N N Y B B Y N N N N N N N N N N B
Shining Armor N N N N N N N N N N N M N N N N N N N N N N N Y N Y
Snips N N N N Y N N N N N N N N N B B N N B N N N N B N N
Snails N N N N Y N N N N N N N N N B B N N B N N N N B N B
Soarin N N N N N N N N N Y N N N N N N N N N N N N N Y B B
Spitfire N N N N N N N N N Y N N N N N N N N N N N N N Y B B
Twist N N N N B N N N N N N N N B B N N N N N N N B B N N
Aloe N N N N N N N N N N N N N Y N N N N N N N N N N N N
Lotus Blossom N N N N N N N N N N N N N Y N N N N N N N N N N N N
Lyra Heartstrings B B N N N N N N N B N B B B N B N N B Y N B N Y B B
Minuette N B N N B N N N N B B B B B B B N N B B N Y N B B B
DJ Pon-3 N N N N N N N N N N N N B N N N N N N N Y N B N N N
Octavia Melody N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N B B N N
Twinkleshine B B N N B N N N N B N B N B N B N N B B N B B B B B
Angel N N Y N N N N N N Y N N N Y N Y N Y N N Y N N N N N
Gummy N Y Y N N N N N N N N Y N B N N N Y N N Y N N N N N
Harry Y N N N N N N N N N N N N Y N N N Y N N N N N N N N
Opal Y N N N N N N N N N N N N N N N N Y Y N Y N N N N N
Derpy N N N N N N N N N Y N Y B N N B N N N B N B N Y Y Y
Starlight Glimmer N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Trixie N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Sezon piąty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Apple Bloom N N N Y N Y Y N Y N B N Y N N M Y Y Y Y Y M N Y B B
Scootaloo N N N Y N Y Y N Y N B N Y N N N Y Y Y N Y N N Y B B
Sweetie Belle N N N Y N Y Y N Y N B N Y N N M Y Y Y N Y N N Y B B
Amethyst Star B N N B B N N N Y B B B B B N N B N N N Y N N Y B B
Berry Punch N N N B B B N N Y B B N B N B B Y B Y N B B N N B B
Big Macintosh M N N Y N N N N Y N B N Y N N N Y Y N Y Y N N N B B
Babcia Smith N N N Y N N N N N N M N N N N N Y Y N Y Y M N N B B
Bon Bon N N B B B B N N Y Y B N Y N N N B B B N N B N Y N B
Bulk Biceps N N Y N N N N N B N N N N N N N N N N N N N N N N B
Cheerilee B N N N N N N N Y N B N N N N N N Y N N N N N N N B
Discord N N N N N N Y N N N N N N N N N N M N N N Y N N N B
Zecora N N N N N N N N B N N N N N N N N N N N N Y N N N Y
Księżniczka Cadance N N N N N N N N Y Y Y M N N N N N N Y N N N N N N N
Księżniczka Celestia M N B N M N Y N Y Y Y B M M Y N N Y N B N N N B Y B
Księżniczka Luna N N N Y N N N N Y Y B N Y M N N N Y N B B N N B N Y
Pan Cake N N N N N N N N Y N N N Y N N N N Y Y N N N N N N B
Pani Cake N N N N N N N N Y N Y N Y N N N N Y Y N N N N N N B
Pani Burmistrz N N N Y N N N N Y N N N Y N N N N N Y N N N N N N B
Diamond Tiara N N N Y N N N N N N N N N N N N N Y N N N N N B N B
Silver Spoon N N N Y N N N N N N N N N N N N N Y N N N N N B N B
Shining Armor N N N N N N N N Y N N N N N N N N N Y N N N N N N N
Snips N N N N N N N N B N N N N N N N N B N N B N N B N B
Snails N N N N N N N N B N N N N N N N N B N N B N N B N B
Soarin N N N N N N N N N N B N N N Y N N N N N N N N N B N
Spitfire N N N N N N N N N N B N N N Y N N N N N N N N N B N
Starlight Glimmer Y Y N N N N N N N N N B N N N N N N N N N B N N Y Y
Twist N N N N N N N N B N N N N N N N N Y B N N N N B N B
Aloe N N Y N N N N N B N N N N N N N N N N N N N N N N B
Lotus Blossom N N Y N N N N N Y N N N N N N N N N N N N N N N N B
Lyra Heartstrings N N N B B N B N Y B B B Y B N N B B B N N B N Y B B
Minuette N N N N B N N N B B B Y B B B N N N N N B N N B B B
DJ Pon-3 N N N Y N N N N Y N N N N N N N N N N N N N N N N Y
Octavia Melody N N N Y N N N N Y N N N N N N N N N N N N N N N N Y
Twinkleshine N N N B B N B N B Y N Y B B B N N N N N Y N N B B N
Angel N N Y N N N N N N N B N Y N N N N N N N Y N Y N N N
Gummy N N N N N N N Y Y N Y N Y N N N N N Y N N N N N N N
Harry N N Y N N N N N N N N N N N N N N N N N Y N Y N N Y
Opal N N N N N N N N N N N N Y Y N N N N N N N N N N N N
Derpy N N N B B N N N Y N B N Y N N N N B B N Y N N N N B
Trixie N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N B
Sezon szósty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Amethyst Star N N N Y N B N B N N B B N B N N N N B N N N N N N N
Angel B N N N N Y N N N N Y N N N Y N N N N N B N N N N N
Apple Bloom M N N Y N N Y Y N M N N N Y Y N N N Y N N N Y N N N
Babcia Smith N N N N N N N Y N M N N N N Y N N Y B N B N Y N N N
Big Macintosh N N N Y N Y N Y N M N N N N Y N Y Y N N B N Y N N N
Bon Bon N N N B N B B B N B B N N B B N N B B N N N N N B N
Bulk Biceps N N N Y N Y N B N B N N N B N N N N Y N N N N N N N
Cheerilee N N N B N B B B N B N N N Y Y N N N Y N N N B N N N
Diamond Tiara N N N Y N N N B N N N N N Y N N N N B N N N N N N N
Derpy N N N B N Y B Y N N N N B Y B N N B B N N N B N Y N
Discord N N N N N N N N N N N N N N N N Y N N N N N N N Y Y
DJ Pon-3 N N N N N Y N Y Y N N N N N B N N N N N N N N N N N
Harry N N N N N Y N N N N N N N N Y N N N N N Y N N N N N
Księżniczka Cadance Y Y N N N N N N N N N N N N N Y N N N N N N N N M Y
Księżniczka Celestia Y Y N N Y Y N N M N N N M N Y N M M N N M N N N M Y
Księżniczka Luna Y Y N N Y N N Y N N N N N N N N M N N N N N N N Y Y
Lyra Heartstrings N N B B N B N B N B B B N B B N N Y B N N N N N N N
Minuette N N N N N B N B N N N B B B N N N N N N N N N N N N
Pan Cake N N N N N N N Y N B N N N N Y N N N N N N N N N N N
Pani Cake N N N Y N Y N Y N B N N N N Y N N N N N N N Y N N N
Scootaloo M N N Y N N Y Y N N N N N Y Y N N N Y N N N N N N N
Shining Armor Y Y N N N N N N N N N N N N N Y N N N N N N N N M Y
Snails N N N N N N B B N N B N N Y N N N Y N N N N N N N N
Spitfire N N N N N M Y N N N N N N N N N N N N N N N N Y N N
Starlight Glimmer Y Y N N N Y N Y N N N Y N N N Y N N N N Y N N Y Y Y
Sweetie Belle M N N Y N N Y Y N N N N N Y Y N N N Y N N N N N N N
Trixie N N N N N Y N N N N N N N N N N N N N N M N N N Y Y
Zecora N N N Y N N N N N N N N N N N N N N Y N N N N N N N
Sezon siódmy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Apple Bloom B N N N Y Y Y Y Y N N N Y Y N Y N N B N Y N N N N N
Discord Y N N N N N N N N B N Y N B N N N N N N N N N N N M
Księżniczka Cadance B N Y N N N N N N B N N N B N N N N N N N Y N N N N
Księżniczka Celestia Y N N N N N M N N Y N N N B N N N N N B N M N N Y Y
Księżniczka Luna Y N N N N N N N N Y N N B B N M N N N N N N N N Y Y
Scootaloo B N N N Y Y Y Y N N N N N Y N Y N N N N Y N N N N N
Starlight Glimmer Y Y N Y Y N N M N Y N N N Y Y N Y N Y N N N N Y Y Y
Sweetie Belle B N N N Y Y Y Y N N N N N Y N Y N N N N Y N N N N N
Trixie Y Y N N N N N N N N N N N B N N Y N N N N N N Y N N