FANDOM


Princeza Luna

pol ženski princeza:meseci

vrsta alikorm

Princeza Luna je sestra od Princeze Selestije ona se jednom se pretvori u Najt Mer Mun ona se pretvori za vreme letnje proslave sunca i onda su Tvajlajt Sparkl i njeni prijatelji poraze pomoću elemenata harmonija i vrate je u Princezu Lunu.

Glas:Snežana Nešković,Milena Živanović