FANDOM


Cutie mark Crusaders

Cutie Mark Crusaders
Cutie Mark Crusaders
Sweetie Belle, Apple Bloom, Scootaloo
Bildad   -   Avsnitt 12, Call of the Cutie
Medlemar   -   Apple Bloom, Scootaloo, Sweetie Belle
Mål   -   Att varje medlem får sin Cutie mark

Cutie Mark Crusaders är en klubb som håller sina träffar i en koja som Applejack visade för dem. Klubb-medlemmarna byggde sedan om det så att det blev till ett klubbhus för klubben som består av Apple Bloom, Scootaloo och Sweetie Belle. Deras mål är att de får sina cutie marks

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.