My Little Pony Vänskap är magisk Wiki
Advertisement

En jordponny.

Jordponnyer är en av de tre ponnytyper som finns i serien, de andra är enhörningsponnyer och pegasusponnyer. Jordponnyer har varken horn eller vingar.

Egenskaper

Jordponnyer har oftast en speciell koppling till naturen och djuren. TheDe saknar förmågan att medvetet använda trollformler som enhörningsponnyer eller flyga och gå på moln som pegasusponnyer[1]. Generellt är de dock mer fysiskt benägna än de andra ponnyraserna.

De har en specielt förmåga att sköta djuren samt marken. Äppelfamiljen driver en äppelgård i Ponyville och Appleloosa, och många fält är plöjda och sådda av jordponnyer i Vädra ut vintern, som också sköter mycket kroppsarbete som isskärande och snörensning. Djuromsorg har ett något mindre framträdande, men Applejack driver boskap i Äppelpengssäsong, och håller grisar i sin lada. I Hearts warming eve så växer en växt ur Applejacks hand, vilket antagligen tyder på att Jord Ponnyer har en magisk gåva att få växter att växa (Ponnyerna är Eftersom ponnyerna har bekräftats att vara vegetarianer är det okänt av vilket syfte grisarna har.) Fluttershy, en pegasusponny, är ett anmärkningsvärt undantag, eftersom hon har sin egen speciella koppling till jorden, och hon spenderar mestadels av sin tid att sköta om djuren. Lauren Faust hade tänkt att Fluttershy från början skulle vara en jordponny, vilket förklarar undantaget.

Inte alla jordponnyer är bönder. Jordponnyer håller en mängd olika yrken: Pinkie Pie samt Herr och Fru Cake sköter ett konditori; Hoity Toity är en mode kritiker; Photo Finish har en karriär som fotograf; Sapphire Shores är en popsångerska; Mr. Breezy har ett jobb som fläktförsäljare; Cheerilee är skolans lärare; och spa ponnyerna arbetar (självklart) på spaet, för att nämna några.

Framträdanden

Jordponnyer kan ses på de flesta platser i Equestria. Enligt Twilight Sparkle i Vädra ut vintern så ska grundarna till Ponyville, och majoriteten av Ponyvilles invånare vara jordponnyer. Dock, alla tre ponnytyper bor i staden. Andra platser som jordponnyer är den främsta rasen inkluderar Appleloosa och Manehattan. Däremot är Cloudsdale en stad byggd av moln, vilket gör det svårt för jordponnyer eller enhörningsponnyer att vistas där, eftersom de är vinglösa och har inte en naturlig förmåga att gå på moln. Däremot finns det en trollformel som ger vinglösa ponnyer möjlighet att gå på moln (samt en separat formel som ger ponnyer vingar), som utförs av Twilight Sparkle i Sonic Rainboom.

Se även

Referenser

  1. Ett svar av Lauren Faust till en fråga. deviantART (2011-03-03). Retrieved on 2011 september 1.
Advertisement