My Little Pony Vänskap är magisk Wiki
Advertisement

Nedan är en tabell över karaktärers framträdanden i My Little Pony Vänskap är magisk avsnitt.

Teckenförklaring
J Minst ett framträdande var karaktären har fokus i en scen
B Bakgrundsframträdande eller ett framträdande då karaktären inte är i fokus
U Inte ett framträdande, men nämns vid namn eller titel
N Inte ett framträdande eller blir nämn varken vid namn eller titel

Huvudpersoner

Säsong ett
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Twilight Sparkle J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
Applejack J J J J J J J J J J J J J J J J N J J B J J J J J J
Rarity J J J J J J J J J J J N B J N J J J J J J J J J J J
Fluttershy J J J J J B J N J J J N B J J J J N J J J J J J J J
Rainbow Dash J J J J J J J N J J J J J J U J N B J B J J J J J J
Pinkie Pie J J J J J B J N J J J J J J J J N N J J J J J J J J
Spike J J J J J J J U J J J N J J J N N J J J J B J J J J
Säsong två
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Twilight Sparkle J J J J N J J J J J J N J J J J J J N J J J J J J J
Applejack J J J J J J J J J J J J J J J J N B N J J N J J J J
Rarity J J J N J J J J J J J N J J J J N B J J J N J J J J
Fluttershy J J J J N N J J J J J N J J J J N B J J J J J J J J
Rainbow Dash J J J J N B J J J J J N J J J J N J N J J J J J J J
Pinkie Pie J J J J N J J J J J J N J J J J N J J J J N J J J J
Spike J J J J J J J J N J J N J N J J N N N J J J J N J J
Säsong tre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Twilight Sparkle J J
Applejack J J
Rarity J J
Fluttershy J J
Rainbow Dash J J
Pinkie Pie J J
Spike J J

Återkommande karaktärer

Säsong ett
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Apple Bloom J N N N N N B N J N N J J N N N J J N B N N J B N N
Scootaloo B N N N N N N N N N N J N N N N J J N N N N J J N N
Sweetie Belle B N N N N N N N N N N J N N N N J J N N N N J J N N
Big Macintosh J N B J N N B N U B J U J N N N N N N N N N J N N N
Granny Smith J N B N J N B N N B N U J N N N N J B N N N J N N N
Cheerilee N N N N N B N B N N B J N N N N N J N B N N B N N N
Zecora N N N N N N N N J J N N N N N N U N N N N N N N N N
Prinsessan Celestia U J B U J U U U U J U J J U J J U U U U U J J U U J
Prinsessan Luna J J N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Herr Cake N N N J N N N N N J N N N N N N N N N N N J N N N N
Fru Cake N N N J N N N N N J N N N N N N N N N N N J N N J N
Borgmästaren J J N J N N N N N N J N N N N N N N N N N N N N N N
Snips N N N N N J N N N N N N N N N N N J N N N N N N N N
Snails N N N N N J N N N N N B N N N N N J N N N N N N N N
Diamond Tiara N N N N N N N N N N N J N N N N N B N N N N N N N N
Silver Spoon N N N N N N N N N N N J N N N N N B N N N N N N N N
Twist N N N N N N N N N N N J N N N N N B N N N N N N N N
Derpy Hooves B B B B B B B B N B B B B B J B N B N B N N B N N B
Säsong två
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Apple Bloom J B J B J J N N N J B J N J J N J B N B N N J N J J
Scootaloo J N J B N J N J N J B J N N N N J B N B N N J N J J
Sweetie Belle J N J B J J N N N B B J N N N N J B N B N N J N J J
Big Macintosh N J J B J J N N N N N J N J J N J B N J N N J J N N
Granny Smith N J N J J J N J N N N J N J J N N N N N N N J N N N
Cheerilee J N U U N J N N N J N J N N B N J J N N N N J N N N
Zecora N B N J N J N N N J N N N N N N N J N N N N N N N N
Prinsessan Celestia J J J U U U U U J U U J U U U U N U U J U U U J J J
Herr Cake N N N B N N N N N J N N J N B N N N N N N N J J N N
Fru Cake N N J B N U N N N J N N J N B N J U N B N N J J N N
Borgmästaren N N J J N N N J N N B N N J J N N B N N N N J N N N
Snips B N N N N J N J N N N N N N N N B N N N N N J N N N
Snails B N N N N J N J N N N N N N N N B N N N N N J N N N
Diamond Tiara B N N N N J N N N N N J N N N N B N N N N N J N N N
Silver Spoon B N N N N J N N N N N J N N N N B N N N N N B N N N
Twist B N N N N J N N N N N B N N N N B N N N N N B N N N
Angel J J N N N N J N N N N N N N N N N N J N N J J N N N
Derpy B B B J B N B B B B J N N J B N B B B N N B B N N B
Säsong tre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Apple Bloom J
Scootaloo J
Sweetie Belle J
Big Macintosh
Granny Smith
Cheerilee
Zecora
Princess Celestia
Fru Cake
Fru Cake
Borgmästaren
Snips
Snails
Diamond Tiara
Silver Spoon
Twist
Angel
Opalescence
Derpy
Advertisement