FANDOM


Nedan är en tabell över karaktärers framträdanden i My Little Pony Vänskap är magisk avsnitt.

Teckenförklaring
JMinst ett framträdande var karaktären har fokus i en scen
BBakgrundsframträdande eller ett framträdande då karaktären inte är i fokus
UInte ett framträdande, men nämns vid namn eller titel
NInte ett framträdande eller blir nämn varken vid namn eller titel

HuvudpersonerRedigera

Säsong ett
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Twilight SparkleJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
ApplejackJJJJJJJJJJJJJJJJNJJBJJJJJJ
RarityJJJJJJJJJJJNBJNJJJJJJJJJJJ
FluttershyJJJJJBJNJJJNBJJJJNJJJJJJJJ
Rainbow DashJJJJJJJNJJJJJJUJNBJBJJJJJJ
Pinkie PieJJJJJBJNJJJJJJJJNNJJJJJJJJ
SpikeJJJJJJJUJJJNJJJNNJJJJBJJJJ
Säsong två
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Twilight SparkleJJJJNJJJJJJNJJJJJJNJJJJJJJ
ApplejackJJJJJJJJJJJJJJJJNBNJJNJJJJ
RarityJJJNJJJJJJJNJJJJNBJJJNJJJJ
FluttershyJJJJNNJJJJJNJJJJNBJJJJJJJJ
Rainbow DashJJJJNBJJJJJNJJJJNJNJJJJJJJ
Pinkie PieJJJJNJJJJJJNJJJJNJJJJNJJJJ
SpikeJJJJJJJJNJJNJNJJNNNJJJJNJJ
Säsong tre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Twilight SparkleJJ
ApplejackJJ
RarityJJ
FluttershyJJ
Rainbow DashJJ
Pinkie PieJJ
SpikeJJ

Återkommande karaktärerRedigera

Säsong ett
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Apple BloomJNNNNNBNJNNJJNNNJJNBNNJBNN
ScootalooBNNNNNNNNNNJNNNNJJNNNNJJNN
Sweetie BelleBNNNNNNNNNNJNNNNJJNNNNJJNN
Big MacintoshJNBJNNBNUBJUJNNNNNNNNNJNNN
Granny SmithJNBNJNBNNBNUJNNNNJBNNNJNNN
CheerileeNNNNNBNBNNBJNNNNNJNBNNBNNN
ZecoraNNNNNNNNJJNNNNNNUNNNNNNNNN
Prinsessan CelestiaUJBUJUUUUJUJJUJJUUUUUJJUUJ
Prinsessan LunaJJNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Herr CakeNNNJNNNNNJNNNNNNNNNNNJNNNN
Fru CakeNNNJNNNNNJNNNNNNNNNNNJNNJN
BorgmästarenJJNJNNNNNNJNNNNNNNNNNNNNNN
SnipsNNNNNJNNNNNNNNNNNJNNNNNNNN
SnailsNNNNNJNNNNNBNNNNNJNNNNNNNN
Diamond TiaraNNNNNNNNNNNJNNNNNBNNNNNNNN
Silver SpoonNNNNNNNNNNNJNNNNNBNNNNNNNN
TwistNNNNNNNNNNNJNNNNNBNNNNNNNN
Derpy HoovesBBBBBBBBNBBBBBJBNBNBNNBNNB
Säsong två
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Apple BloomJBJBJJNNNJBJNJJNJBNBNNJNJJ
ScootalooJNJBNJNJNJBJNNNNJBNBNNJNJJ
Sweetie BelleJNJBJJNNNBBJNNNNJBNBNNJNJJ
Big MacintoshNJJBJJNNNNNJNJJNJBNJNNJJNN
Granny SmithNJNJJJNJNNNJNJJNNNNNNNJNNN
CheerileeJNUUNJNNNJNJNNBNJJNNNNJNNN
ZecoraNBNJNJNNNJNNNNNNNJNNNNNNNN
Prinsessan CelestiaJJJUUUUUJUUJUUUUNUUJUUUJJJ
Herr CakeNNNBNNNNNJNNJNBNNNNNNNJJNN
Fru CakeNNJBNUNNNJNNJNBNJUNBNNJJNN
BorgmästarenNNJJNNNJNNBNNJJNNBNNNNJNNN
SnipsBNNNNJNJNNNNNNNNBNNNNNJNNN
SnailsBNNNNJNJNNNNNNNNBNNNNNJNNN
Diamond TiaraBNNNNJNNNNNJNNNNBNNNNNJNNN
Silver SpoonBNNNNJNNNNNJNNNNBNNNNNBNNN
TwistBNNNNJNNNNNBNNNNBNNNNNBNNN
AngelJJNNNNJNNNNNNNNNNNJNNJJNNN
DerpyBBBJBNBBBBJNNJBNBBBNNBBNNB
Säsong tre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Apple BloomJ
ScootalooJ
Sweetie BelleJ
Big Macintosh
Granny Smith
Cheerilee
Zecora
Princess Celestia
Fru Cake
Fru Cake
Borgmästaren
Snips
Snails
Diamond Tiara
Silver Spoon
Twist
Angel
Opalescence
Derpy