My Little Pony Vänskap är magisk Wiki
Advertisement

Flertalet evenemang sker i Equestria.

Bästa ungaflygartävlingen

Bästa ungaflygartävlingen skedde i Cloudsdale i Rainbows ljudbang.

Cute-ceañera

Cute-ceañera skedde i Ponyville i Cutie kallar.

Den stora galoppgalan

Huvudartikel: Stora galoppgalan

Den stora galoppgalan skedde i Canterlot i Den bästa kvällen.

Järnponny tävling

Huvudartikel: Järnponny tävling

Järnponny tävlingen skedde i Ponyville i Höstvädersvänner.

Lövspringarloppet

Huvudartikel: Lövspringarloppet

Lövspringarloppet skedde i Ponyville i Höstvädersvänner.

Sommarsolsfirande

Huvudartikel: Sommarsolsfirande

Sommarsolsfirandet skedde i Ponyville i Vänskap är magisk, del 1.

Vädra ut vintern

Huvudartikel: Vädra ut vintern (händelse)

Vinter vädring skedde i Ponyville i Vädra ut vintern.

Advertisement