FANDOM


Inväntar Sommarsolsfirandet

Inväntar Sommarsolsfirandet.

Sommarsolsfirandet är ett evenemang som motsvarar dagen för sommarsolståndet, vilket är den längsta dagen på året.

Firandet hålls från kvällen innan till gryningen. Festivalen utgör också dagen då Månens mardrömsmärr förutspåddes att undgå sin förvisning till månen, och första avsnittet äger rum under det tusende året för evenemanget, när Månens mardrömsmärr lyckades befria sig själv och återvände till Equestria. Fester hålls under hela natten för att bevittna när Prinsessan Celestia höjder solen för sommarsolståndet. I Twilight Sparkles återblick i The Cutie Mark Chronicles visar henne bevittna en sådan soluppgång.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.