FANDOM


Spitfire
Spitfire
Typ Pegasusponny
Kön Hona
Mer info
Ögon Bränd sienna
Man Mörkorange och Ljusorange
Päls Gul
Cutie mark
Underskruvarna Hona Cutie Mark
Röst Anneli Heed

Spitfire är en av medlemmarna i Underskruvarna och deras ledare. Hennes första framträdande var i Rainbows ljudbang och nämndes vid namn i Den bästa kvällen. Hon och Soarin', är de enda i Wonderbolts som har tilltalats vid namn. De är också de mäst kända Underskruvarna. De är de snabbaste flygarna bland alla underskruvar).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.