FANDOM


การขนส่ง

Pony ใช้การขนส่ง และเคลื่อนย้าย หรือเดินทางโดย รถไฟครับ ซึ่งไม่ว่าจะกี่ครั้งๆ ก็ต้องเห็นรถไฟ ใน My little pony

รถไฟ ใน My little pony มี อยู่สามสายหลักคือ Canterlot Ponyville Crystal Empire (สามเมืองหลักในเรื่อง)

และยังมีสายอีกหลายสาย เช่น แอปเปิ้ลลูซ่า เรนโบว์ฟราว ซึ่งเห็นได้ตอนเดียว