My Little Pony : Friendship is Magic Wiki
Advertisement
หากต้องการข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับบุคคลที่มาจากกลุ่มนักแสดงที่ถูกกำหนดบทบาทและทีมงาน ให้ดูที่ทีมงาน

นี่คือรายละเอียดของแต่ละตอนของทีมงานผู้สร้าง จำนวนในวงเล็บแสดงถึงลักษณะที่ปรากฏในเครดิตของตอนที่ระบุไว้

ระยะการผลิตเป็นครั้งแรก

ระยะการผลิตครั้งแรกรวมทั้งหมดจากตอนที่ 1 ถึง 28 ตอนทั้งหมดเหล่านี้ ยกเว้น The Return of Harmony Part 1 ได้แบ่งรูปแบบเครดิตเหมือนกัน

 • การพัฒนาสำหรับโทรทัศน์ โดย Lauren Faust
 • ผู้ดำเนินงานสร้าง: Sarah Wall
 • แก้ไขเนื้อหา: Rob Renzetti
 • แต่ง โดย Lauren Faust (1-3), Amy Keating Rogers (3-4, 9, 13, 19, 26), Cindy Morrow (5, 11, 18, 24), Chris Savino (6, 17), Meghan McCarthy (7, 12, 20, 25), Charlotte Fullerton (8, 14, 22), M.A. Larson (10, 16, 23, 27-28), Dave Polsky (15, 21)
 • กำกับดูแลผู้อำนวยการ: Jayson Thiessen
 • บริษัทผู้อำนวยการ: James Wootton (listed as "director" in 27-28)
 • ผู้อำนวยการสร้าง: Lauren Faust, Chris Bartleman, Blair Peters, Kirsten Newlands, Stephen Davis, Beth Stevenson (1-16)
 • ดนตรีโดย William Anderson
 • ชุดรูปแบบของชื่อเรื่องหลัก โดย Daniel Ingram
 • เพลงโดย Daniel Ingram
 • ผู้อำนวยการด้านเสียง: Terry Klassen
 • ร่ายเสียงและการผลิต: Voicebox Productions Inc.
 • แนะนำนักแสดงเสียง: Tara Strong as Twilight Sparkle, Ashleigh Ball as Applejack and Rainbow Dash, Andrea Libman as Pinkie Pie and Fluttershy, Tabitha St. Germain as Rarity, Cathy Weseluck as Spike, Nicole Oliver as Princess Celestia, Michelle Creber as Apple Bloom, Madeleine Peters as Scootaloo, Claire Corlett as Sweetie Belle
 • นักร้องที่โดดเด่น: Shannon Chan-Kent as Pinkie Pie, Rebecca Shoichet as Twilight Sparkle, Kazumi Evans as Rarity
 • ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสตอรี่บอร์ด: Sabrina Alberghetti, Francisco Avalos, Andy Bartlett (1-16), Alex Basio, Sherann Johnson, Lih Liau, Jim Miller, Kenny Park, Tom Sales, Sam To, Scott Underwood, Nicole Wang, Mike West, Jocelan Thiessen (17-28)
 • แก้ไขสตอรี่บอร์ด: Marshall Fels Elliott, Lih Liau (1-16), Jim Miller, David Wiebe, Nabie-Ah Yousuf (1-16)
 • ผู้อำนวยการศิลปะ: Ridd Sorensen
 • นักออกแบบตัวละคร: Robin Mitchell, Mike Gilbert, Nicole Gauss
 • รองการออกแบบ: Ted Wilson
 • ออกแบบสถานที่: Phil Caesar, Dave Dunnet
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา: Martin Ansolabehere, Dave Dunnet, Paul Rudish
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านสี: Kellie deVries, Alexandra Jones
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดระเบียบข้อมูล: Jared Bennett, John Beveridge, Mike Gilbert, Chris Mizzoni, Kent Reimer, Jacqueline Robinson, Garnet Syberg-Olsen
 • ผู้ออกแบบภาพเคลื่อนไหวและคอมพิวเตอร์กราฟฟิค: Gregory Roth
 • เจ้าหน้าที่เสริมสร้างพื้นหลัง : Chris Mizzoni
 • ผู้สร้างตัวละคร: Jared Bennett, Aidan McAteer (1-6), Holly Giesbrecht (1-6 credited as Holly Suarez), Jacqueline Robinson, Gregory Roth, Dennis Hu (17-28)
 • บรรณาธิการอิสระ: Aaron Saunders, Ryan Vaugh
 • บรรณาธิการควบคุม: Tom Harris
 • ที่ปรึกษาด้านการศึกษา: Jordan Brown
 • หัวหน้างานเลย์เอาต์: Brad Gibson, Joel Dickie, Michael Vatcher
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านเลย์เอาต์หลัก: Brent Bouchard, Jason Campbell, Sean Covernton, Matthew Herring, Jason Horychun, Christopher Leinonen, Dana Smith, Mike Tisserand, Andy Tougas, Carlyle Wilson (7-28)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านเลย์เอาต์: Tim Bennett, Lee Beer, William Bradford, Johnny Castuciano (1-6), Kuan-Fu Chen, Daniel Dinnendahl, Andrew Hogan, Trevor Hunter (1-6), Chad Jones, Dennis Levesque, Karen Poon, Jen Regan, James Richards, Wataro Uno, Carlyle Wilson (1-6), Norm Kritsch (7-28), Paul Brown (17-28), Allen Wu (17-28)
 • กรรมการเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว: Denny Lu, Ishi Rudell, Thom McKenna (17-26, 28)
 • แอนิเมชั่น Studio B: Jeff Boldt (1-16), Holly Giesbrecht (credited as Holly Suarez in 1-16), Sarah Jargstoef, Graeme MacDonald, Stephanie Mahoney, Erica Pitt, Richard Rose, Justin Smith (1-16), Steve Wedel, Jayron Zolfaghari, Greg Adams (17-26), Brent Bouchard (17-26), Allan Cortez (17-28), Jesse Davidge (17-28), Joel Dickie (17-28), Dan Dinnendahl (17-28), Andrew Fielden (17-28), Brad Gibson (17-28), Matt Herring (17-28), Sebastian Lee (17-28), Sophia Lee (17-28), Chris Leinonen (17-28), Marco Li (17-28), Elard Meneses (17-28), Tony Osman (17-28), Randy Santa Ana (17-28), Alex Savin (17-28), Tim Stuby (17-28), Jhun Terrones (17-28), Michael Vatcher (17-28), Nabie-Ah Yousuf (17-28)
 • แก้ไขภาพเคลื่อนไหว: Paul Johnson (1-16), Charlie Lee (1-6), Sebastian Lee (1-16), Aidan McAteer, Edwin Poon (7-16), Tim Barton (17-28), Richard Rose (17-28), Tzanko Tchangov (17-28)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพเคลื่อนไหวและคอมพิวเตอร์กราฟฟิค: Ben Galewitz, Jason Ross Belyea (7-28)
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิต: Angela Belya
 • ผู้ประสานงานการออกแบบ: Kimberly Small
 • ผู้ประสานงานเกี่ยวกับสตอรี่บอร์ด: Lesley Crawford
 • ผู้ประสานงานเสริมสร้างตัวละครและพื้นหลัง: Jason Ross Belyea
 • ผู้ประสานงานเลย์เอาต์: Alicia Camarta
 • ผู้ประสานงานด้านเคลื่อนไหว: Chris Bevacqua
 • ส่งบทประสานงานการผลิต: Kimberly Small (1-16), Lesley Jenner (17-28)
 • เจ้าหน้าที่บัญชีการผลิต: Marjorie Artamia
 • บันทึกการสนทนา: Dick & Roger's Sound Studio
 • ผู้ส่งบทการผลิตภาพและเสียงและผสม: Dick & Roger's Sound Studio
 • เจ้าหน้าที่บันทึกเสียง: Jason Frederickson
 • บรรณาธิการเสียง: Todd Araki, Marcel Duperreault, Jason Frederickson, Adam McGhie, Roger Monk CAS
 • ผู้ผสมการบันทึกเทปเสียงใหม่: Todd Araki, Marcel Duperreault
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านโฟลีย์: Ian Mackie, Don Harrison
 • บันทึกเสียงโฟลีย์: Rick Senechal
 • เลย์เอาต์/ฉากหลัง และฝ่ายแอนิเมชั่นจัดบริการแก่ลูกค้า: Top Draw Animation Inc.
 • ผู้อำนวยการด้านเคลื่อนไหว (Top Draw): Lean Lagonera
 • เจ้าหน้าที่เลย์เอาต์ (Top Draw): Chito Bernardo
 • เจ้าหน้าที่พื้นหลัง (Top Draw): Hubert Vitug
 • บริหารการผลิต (Top Draw): Gemma Santos, Irene Breis, Issabelita Itum
 • เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค (Top Draw): Alvin Sunga
 • วาดภาพแอนิเมชั่นยอดเยี่ยม: Patrick Arguelles, Jeffrey Bolalin, Arnel Padios, Ed Rosario, Wesley Go, Clenth Sanchez, John Irving Prudenciano, Veronica Dela Cruz, Zarah Francisco, Arnel Nollora, Marko Alauig, Jeannie Abille, Noriel Castillo, Erik Buyser, Jann Elmer Tinio, Crispin Castro, Jenny Sy, Jeff Teofilo, Romeo Timbang, Orville Vencer, John Brencis Ong, Ryann Sy, Peter Sison, Christian Albino, John Martin Wong, Stanley Sison, Gerry Guinto, Bryan Pabuhat, Rey Firmalo, Larry Lopez, Karen Dacallo, Siegfred Liongson, Aries Anonical
 • การผลิตด้านกฎหมาย (Studio B Productions): Sarah Tarry
 • ทุนการผลิต (Studio B Productions): John Pyper (1-16), Steven Thibault (17-28)
 • บริหารการผลิตแบบดิจิตอล (Studio B Productions): Mark Rocchio
 • ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค (Studio B Productions): Danyul Carmichael, Mark Lin, Zorion Terrell
 • การบริหารการผลิต (Hasbro Studios): Mary Beth Bambridge, Kathryn Page
 • การผลิตด้านกฎหมาย (Hasbro Studios): Kevin Healy, Michael Jaffa, Deborah Uluer, Brenda Cullen (7-28)
 • ดำเนินงานทางเทคนิค (Hasbro Studios): Bradford Keatts
 • บัญชีการผลิต (Hasbro Studios): Shalonda Ware (1-16), Jason Zhang
 • พัฒนาและกำกับดูแลการสร้างสรรค์: Linda M. Steiner, Brian Lenard
 • ผู้บริหารการผลิต: Robert Fewkes, Sophia Hussain

The Return of Harmony Part 1

ตอนที่ 27 ประกอบด้วยลำดับทีมผู้สร้างที่ไม่ซ้ำกับตอน

 • พัฒนาเพื่อโทรทัศน์โดย Lauren Faust
 • ผู้ผลิต: Sarah Wall
 • แก้ไขเรื่องราว: Rob Renzetti
 • เขียนโดย M.A. Larson
 • กำกับดูแลกรรมการ: Jayson Thiessen
 • ผู้อำนวยการ: James "Wootie" Wootton
 • ผู้อำนวยการบริหาร: Lauren Faust, Chris Bartleman, Blair Peters, Kirsten Newlands, Stephen Davis
 • ดนตรีโดย William Anderson
 • ชุดรูปแบบหัวข้อหลักโดย Daniel Ingram
 • เพลงโดย Daniel Ingram
 • ผู้อำนวยการเสียง: Terry Klassen
 • ร่ายเสียงและการผลิต: Voicebox Productions Inc.
 • แนะนำนักแสดงเสียง: Tara Strong as Twilight Sparkle, Ashleigh Ball as Applejack and Rainbow Dash, Andrea Libman as Pinkie Pie and Fluttershy, Tabitha St. Germain as Rarity, Cathy Weseluck as Spike, Nicole Oliver as Princess Celestia, Michelle Creber as Apple Bloom, Madeleine Peters as Scootaloo, Claire Corlett as Sweetie Belle
 • ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสตอรี่บอร์ด: Sabrina Alberghetti, Kenny Park, Tom Sales, Mike West
 • แก้ไขสตอรี่บอร์ด: Marshall Fels Elliott, Jim Miller, Davie Wiebe
 • ผู้อำนวยการศิลปะ: Ridd Sorensen
 • ออกแบบตัวละคร: Robin Mitchell
 • รองผู้ออกแบบ: Ted Wilson
 • ผู้ออกแบบสถานที่: Phil Caesar
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านสี: Kellie deVries, Alexandra Jones
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดระเบียบข้อมูล: John Beveridge, Mike Gilbert
 • ผู้ควบคุมดูแลการสร้างฉากหลัง: Chris Mizzoni
 • สร้างตัวละคร:: Jared Bennett, Jacqueline Robinson, Gregory Roth
 • บรรณาธิการอิสระ: Aaron Saunders, Ryan Vaugh
 • บรรณาธิการควบคุม: Tom Harris
 • หัวหน้างานเลย์เอาต์: Brad Gibson, Joel Dickie
 • ผู้เชี่ยวชาญเลย์เอาต์หลัก: Brent Bouchard, Matthew Herring, Todd Ramsay, Dana Smith, Mike Tisserand, Andy Tougas
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านเลย์เอาต์: Tim Bennett, Lee Beer, William Bradford, Paul Brown, Kuan-Fu Chen, Daniel Dinnendahl, Andrew Hogan, Norm Kritsch, Wataro Uno, Allen Wu
 • กรรมการเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว: Denny Lu, Ishi Rudell
 • แก้ไขแอนิเมชั่น: Tim Barton, Aidan McAteer
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดระเบียบข้อมูล: Ben Galewitz
 • แอนิเมชั่น Studio B: Greg Adams, Brent Bouchard, Andrew Fieldon, Brad Gibson, Holly Giesbrecht, Matt Herring, Sophia Lee, Chris Leinonen, Marco Li, Graeme MacDonald, Stephanie Mahoney, Aidan McAteer, Thom McKenna, Elard Monoses, Tony Osman, Richard Rose, Randy Santa Ana, Tim Stuby, Tzanko Tchangov, Mike Tisserand, Jhun Terrones, Steve Wedel
 • Production Manager: Angela Belyea
 • ผู้ประสานงานการออกแบบ: Kimberly Small
 • ผู้ประสานงานสตอรี่บอร์ด: Lesley Crawford
 • ผู้ประสานงานเสริมสร้างอักขระและพื้นหลัง: Jason Ross Belyea
 • ผู้ประสานงานเลย์เอาต์: Alicia Savlin
 • ผู้ประสานงานแอนิเมชั่น: Chris Bevacqua
 • ผู้ส่งบทประสานงานการผลิต: Lesley Jenner
 • เจ้าหน้าที่บัญชีการผลิต: Marjorie Artamia
 • บันทึกเสียงบทสนทนา: Dick & Roger's Sound Studio
 • การโพสต์ภาพและเสียงผสม: Dick & Roger's Sound Studio
 • เจ้าหน้าที่บันทึกเสียง: Jason Frederickson
 • บรรณาธิการเสียง: Todd Araki, Marcel Duperreault, Jason Frederickson, Adam McGhie, Roger Monk CAS
 • ผู้ผสมการบันทึกเทปเสียงใหม่: Todd Araki, Marcel Duperreault
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านโฟลีย์: Ian Mackie, Don Harrison
 • บันทึกเสียงโฟลีย์: Rick Senechal
 • บริการเลย์เอาต์/พื้นหลัง: Top Draw Animation Inc.
 • หัวหน้างานเลย์เอาต์ (Top Draw): Chito Bernardo
 • หัวหน้าแบล็คกราว (Top Draw): Hubert Vitug
 • การบริหารการผลิต (Top Draw): Gemma Santos, Irene Breis, Issabelita Itum
 • เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค (Top Draw): Alvin Sunga
 • การผลิตด้านกฎหมาย (Studio B Productions): Sarah Tarry
 • ทุนการผลิต (Studio B Productions): Steven Thibault
 • การบริหารการผลิตแบบดิจิตอล (Studio B Productions): Mark Recchio
 • ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค (Studio B Productions): Danyul Carmichael, Mark Lin, Zorion Terrell
 • การบริหารการผลิต (Hasbro Studios): Mary Beth Bambridge, Kathryn Page
 • การผลิตด้านกฎหมาย (Hasbro Studios): Kevin Healy, Michael Jaffa, Deborah Uluer, Brenda Cullen
 • ดำเนินงานทางเทคนิค (Hasbro Studios): Bradford Keatts
 • งานบัญชีการผลิต (Hasbro Studios): Jason Zhang
 • การพัฒนาและกำกับดูแลการสร้างสรรค์: Linda M. Steiner, Brian Lenard
 • ผู้บริหารการผลิต: Robert Fewkes, Sophia Hussain

ระยะการผลิตที่สอง

ช่วงการผลิตนี้เริ่มต้นด้วยตอน Lesson Zero.

 • พัฒนาเพื่อโทรทัศน์โดย Lauren Faust
 • ผู้ผลิต: Sarah Wall
 • แก้ไขเรื่องราว: Rob Renzetti
 • เขียนโดย Meghan McCarthy (29), M.A. Larson (30), Cindy Morrow (31), Amy Keating Rogers (32), Charlotte Fullerton (33), Merriwether Williams (34)
 • กำกับดูแลอำนวยการ: Jayson Thiessen
 • ผู้อำนวยการ: James "Wootie" Wootton
 • อำนวยการสร้างบริหาร: Chris Bartleman, Blair Peters, Kirsten Newlands, Stephen Davis
 • ผู้ผลิตที่ปรึกษา: Lauren Faust
 • ดนตรีโดย William Anderson
 • ชุดรูปแบบหัวข้อหลักโดย Daniel Ingram
 • เพลงโดย Daniel Daniel Ingram
 • ผู้อำนวยการด้านเสียง: Terry Klassen
 • คัดเลือกเสียงและผลิต: Voicebox Productions Inc
 • แนะนำนักแสดงเสียง: Tara Strong as Twilight Sparkle, Ashleigh Ball as Applejack and Rainbow Dash, Andrea Libman as Pinkie Pie and Fluttershy, Tabitha St. Germain as Rarity, Cathy Weseluck as Spike, Nicole Oliver as Princess Celestia, Michelle Creber as Apple Bloom, Madeleine Peters as Scootaloo, Claire Corlett as Sweetie Belle
 • นักร้องที่โดดเด่น: Shannon Chan-Kent as Pinkie Pie, Rebecca Shoichet as Twilight Sparkle, Kazumi Evans as Rarity
 • หัวหน้างานสตอรี่บอร์ด: Jim Miller
 • ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสเกี่ยวกับสตอรี่บอร์ด: Sabrina Alberghetti, Raven Molisee, Joel Dickie, Kenny Park, Sherann Johnson, Tom Sales
 • ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสตอรี่บอร์ด: David Dick, Justin Nichols, Marshall Fels Elliott, Cory Toomey, Emmett Hall, Nicole Wang, Hanna Lee, David Wiebe, Corey McDaniel, Nabie-Ya Yousuf
 • ผู้อำนวยการศิลปะ: Ridd Sorensen
 • นักออกแบบตัวละคร: Rebecca Dart
 • รองการออกแบบ: Ted Wilson
 • ออกแบบสถานที่: Phil Caesar
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านสี: Alexandra Jones, Geoff Manson
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดระเบียบข้อมูล: John Beveridge, Stacey Chomiak
 • ผู้ควบคุมดูแลการสร้างตัวละคร: Jared Bennett
 • ผู้สร้างตัวละคร: Jacqueline Robinson, Gregory Roth
 • ผู้ควบคุมดูแลการสร้างฉากหลัง: Chris Mizzoni
 • บรรณาธิการอิสระ: Aaron Saunders, Mark Kuehnel, Ryan Vaugh
 • บรรณาธิการควบคุม: Mark Kuehnel
 • หัวหน้างานเลย์เอาต์: Joel Dickie, Christopher Leinonen, Denny Lu, Michael Vatcher
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านเลย์เอาต์หลัก: Tim Bennett, Randy Santa Ana, Dan Dinnendahl, Dana Smith, Matthew Herring, Tim Stuby, Marco Li, Carlyle Wilson, Stephanie Mahoney, Jayron Zolfaghari
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านเลย์เอาต์: Lee Beer, Holly Giesbrecht, Hallis Blaney, Choom Lam, Paul Brown, Scott MacDonald, Chris Chan, Karen Poon, Kuan-Fu Chen, Kat Stenson, Ashley Crivea, Jen Rogan, Marvin Estropia, Dominik Voser, Andrew Fielden, Wataru Uno
 • คณะกรรมการด้านภาพเคลื่อนไหว: Denny Lu, Ishi Rudell, Tim Stuby
 • ผู้ปรับปรุงแก้ไขแอนิเมชั่น: Sebastian Lee, Sophia Lee, Rex Liwanag, Richard Rose
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านซับไตเติล: Ben Galewitz
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิต: Angela Belyea
 • ผู้ประสานงานการผลิต: Chris Bevacqua, Lesley Crawford, Lesley Jenner, Alicia Savin
 • ผู้ส่งบทประสานงานการผลิต: Lesley Jenner
 • เจ้าหน้าที่บัญชีการผลิต: Marjorie Artamia
 • บันทึกการสนทนา: Dick & Roger's Sound Studio
 • ผู้ส่งบทการผลิตภาพและเสียงและผสม: Dick & Roger's Sound Studio
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล: Adam McGhie
 • บรรณาธิการเสียง: Todd Araki, Marcel Duperreault, Jason Fredrickson, Adam McGhie, Roger Monk CAS
 • ผู้ผสมการบันทึกเทปเสียงใหม่: Todd Araki, Marcel Duperreault
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านโฟลีย์: Ian Mackie, Don Harrison
 • บันทึกเสียงโฟลีย์: Rick Senechal
 • เลย์เอาต์/ฉากหลัง และฝ่ายแอนิเมชั่นจัดบริการแก่ลูกค้า: Top Draw Animation Inc.
 • เจ้าหน้าที่เลย์เอาต์ (Top Draw): Chito Bernardo
 • เจ้าหน้าที่พื้นหลัง (Top Draw): Ednalle Vitug
 • บริหารการผลิต (Top Draw): Gemma Santos, Ruel Balan, Leilani Monzales
 • เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค (Top Draw): Alvin Sunga
 • ผู้อำนวยการแอนิเมชั่น (Top Draw): Lean Lagonera
 • ผู้ช่วยแอนิเมชั่น/เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพซ้ำในฉากเดิม (Top Draw): Gerry Guinto
 • วาดภาพแอนิเมชั่นยอดเยี่ยม: June Ralph Abaja, Jeannie Abille, Dominic Albino, Rovelyn Alday, Joanna Ang, Enzo Aquino, John Benedict Yepez, Jonathan Boringot, Eric Buyser, Sonie Cendana, Juliet Chan, Jonavic Cunanan, Julius Caesar Casanas, Novelito Dacuno, Veronica Dela Cruz, Mike Desuloc, Mark Lorenzo Festin, Zarah Francisco, Wesley Go, John Irving Prudenciano, Mary Jane Pallones, Laurie Jean Mandia, Ana Katrina Ocol, Sigrid Legaspi, Allan Leycano, Siegfred Liongson, Liesbeth Macaraig, William Magbanua, Jericho Malavega, Joeby Mamac, Edmund Mamarll, Denise Mariano, John Martin Wong, JC Maulion, Bonie Mina, Olive Pasalo, Saguisag Phoebe Kates, Rommel Ponferrada, Lester Rivera, Isabel Roman, Sarah Santos, Clenth Sanchez, Blue Sison, Peter Sison, Edwin Tabilaso, Jeff Teofilo, Romeo Timbang, Angela Wee, Jayr Yamon, Leanne Yu, Kevin Raymundo, Noriel Castillo, Dennis Manalo, Jay Huerta, Joel Quiocho
 • หัวหน้าฝ่ายการผลิต (DHX Media/Vancouver): Chantal Hennessey
 • การผลิตด้านกฎหมาย (DHX Media/Vancouver): Sarah Tarry
 • เงินทุนการผลิต (DHX Media/Vancouver): Steven Thibault
 • เจ้าหน้าที่บัญชีการผลิต (DHX Media/Vancouver): Marjorie Artamia
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร (DHX Media/Vancouver): Sorion Terrell
 • ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค (DHX Media/Vancouver): Danyul Carmichael, Mark Lin
 • เงินทุนการผลิต (Hasbro Studios): Mary Beth Bambridge, Cynthia Turkington, Jason Zhang
 • การผลิตด้านกฎหมาย (Hasbro Studios): Mike Eisner, Michael Jaffa, Deborah Uluer
 • การบริหารการผลิต: Kathryn Page, Jeff Curtis, Sophia Hussain
 • การดำเนินการด้านเทคนิค (Hasbro Studios): Bradford Keatts
 • พัฒนาการ: Michael Vogel, Michael Ross, Eliza Hart
 • ซีรี่ส์รายวัน: Linda M. Steiner, Brian Lenard, Robert Fewkes
 • ที่ปรึกษาด้านความคิดสร้างสรรค์: Matt Mattus, Mark Wiesenhahn

พื้นฐานการสนทนา "แผ่นงานหนึ่ง" ทีมผู้สร้าง

ทีมผู้สร้างการผลิต:
พัฒนาเพื่อโทรทัศน์โดย Lauren Faust
ผู้อำนวยการผลิต Lauren Faust
ผู้ผลิต Sarah Wall
แก้ไขเรื่องราว Rob Renzetti
กำกับดูแลอำนวยการ Jayson Thiessen
ร่วมกับกรรมการ James Wootton[note 1]   Ridd Sorenson
ดนตรีโดย William Anderson
ชุดรูปแบบหัวข้อหลักโดย Daniel Ingram
ตัวละครหลัก:
Twilight Sparkle (เสียงพูด: Tara Strong)
Applejack (เสียงพูด: Ashleigh Ball)
Rarity (เสียงพูด: Tabitha St. Germain)
Fluttershy (เสียงพูด: Andrea Libman)
Rainbow Dash (เสียงพูด: Ashleigh Ball)
Pinkie Pie (เสียงพูด: Andrea Libman)
Spike (เสียงพูด: Cathy Weseluck)

หมายเหตุ

<references group="note">
อ้างอิงผิดพลาด: มีป้ายระบุ <ref> สำหรับกลุ่มชื่อ "note" แต่ไม่พบป้ายระบุ <references group="note"/> ที่สอดคล้องกัน หรือไม่มีการปิด </ref>

Advertisement