My Little Pony : Friendship is Magic Wiki
Advertisement

Amethyst Star และ Lyra Heartstrings 2 ยูนิคอนจาก Canterlot

Unicorns (ยูนิคอร์น) เป็นหนึ่งในสามเผ่าพันธุ์โพนี่ในเรื่อง My Little Pony Friendship is Magic ที่อาศัพอยู่ใน Equestria. โดยพวกเขามีเขาและความสามารถในการใช้เวทย์มนต์.

แม่แบบ:Clr

วิวัฒนาการ

ยูนิคอนถูกนำมาใช้หลังจากเอิร์ธโพนี่ใน สายของเล่น My Little Pony ฉบับดั้งเดิม ในภาพยนตร์ซีรีส์ก่อนหน้านี้ พวกเขามีความสามารถในการเทเลพอร์ตอย่างน่าอัศจรรย์หรือ "wink out" แต่ไม่ได้มีความสามารถอื่น ๆของเวทย์ตามปกติ

การพรรณนาในซีรีส์

ธงของยูนิคอนโพนี่จากตอน Hearth's Warming Eve

เป็นชื่อที่รู้จักกัน ยูนิคอร์นทุกตัวมีเขายาวยื่นออกมาจากหน้าผากของพวกเขาจะเรืองแสงได้ต่อเมื่อใช้พลังเวทย์มนต์ แม้ว่าพวกเขาจะเกี่ยวข้องกับเวทยมนต์ของพวกเขา เขายูนิคอร์นนั้นแข็งแกร่งและคมพอที่จะใช้ทำอย่างอื่น : มียูนิคอร์นในตอน Call of Cutie ใช้เขาเจาะบอลลูนและ Twilight Sparkle ใช้มันเพื่อเข้าชาร์จใส่ฝ่ายตรงข้ามหลายต่อหลายครั้ง.Twilight Sparkle และ Rarity มักจะใช้สติปัญญาของพวกเขาเพื่อชดเชยการขาดความแข็งแรงทางกายภาพของพวกเขาเช่น ทไวไลท์ได้ที่ห้าในการแข่งวิ่งของใบในฤดูใบไม้ร่วงในตอน Fall Weather Friends และ Rarity เธอเอาชนะในการถูกจับกุมในตอน A Dog and Pony Show. มันระบุไว้ในตอน Boast Busters เวทย์มนต์ของยูนิคอร์นส่วนใหญ่เป็นพรสวรรค์ตามธรรมชาติของพวกเขา (เช่น งานอดิเรกของพวกเขา ฯลฯ ) ตามที่เห็นในกรณีที่ Rarity ของจึงทำให้ยูนิคอนชอบ Twilight Sparkle เป็นธรรดาสำหรับการมีเวทมนตร์ที่เป็นพรสวรรค์ที่เป็นของตัวเอง แต่Rarityทั้งสอง (ในตอน The Cutie Mark Chronicles) และ Twilight Sparkle (เล่นบทบาทของเคลฟเวอร์ ในตอน Hearth's Warming Eve) ได้กล่าวว่าเวทย์มนต์ที่เป็นพรสวรรค์ของตัวเองไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผล

Sweetie BelleดีดเขาของRarityทำเวทย์ยกกระเป๋าของRarityคายออก

นอกจากนี้มีสองครั้งในซีรีส์ที่เวทมนตร์ของพวกเขาไม่สามารถใช้งานได้ ครั้งแรกคือเมื่อ Twilight Sparkle ถูกผลกระทบจากต้น Poison Joke ในตอน Gossip Bridle ที่ทำให้เขาของ Twilight Sparkle อ่อนเหมือนยางทำให้ไม่สามารถที่จะใช้เวทมนตร์ได้ ในตอน Ponyville Confidential Sweetie Belleได้ดีดเขาของ Rarity ทำให้มนต์สะกดลอยของเธอคายออกทันที เผ่าพันธุ์โพนี่อื่นโดยทั่วไปมีความยากลำบากแข่งขันกับพรสวรรค์ที่วิเศษของยูนิคอร์น ที่เห็นได้ชัดเจนคือตอน Trixie แกล้ง Applejack และ Rainbow Dash ในการแสดงสกิลของเธอ This causes Rarity to state that only another unicorn could put Trixie in her place, ถึงแม้ว่า Twilight Sparkle คือยูนิคอร์นที่สามรถชนะทริกซี่ได้


Pegasus unicorns

Princess Celestia และ Princess Luna จะเรียกว่ายูนิคอนในบทนำใน Friendship is Magic, part 1และ Luna เรียกว่า "Pegasus unicorn" ใน Hasbro's My Little Pony Facebook page[1] สินค้าเกี่ยวกับเจ้าหญิง ได้แก่ Princess Cadance จะถูกเรียกว่า "Pony Princesses" ในตอน A Canterlot Wedding - Part 1 Twilight Sparkle แตกต่างกับ Cadance ที่เป็น "princess" ด้วยตัวเองเป็น "ยูนิคอร์นดั้งเดิม" เรื่องนี้ใน storyboard ศิลปิน Sabrina Alberghetti เรียกว่า Princesses alicorns[2][หมายเหต 1]

เวทมนตร์ของยูนิคอร์น

For a comprehensive description, see the unicorn magic section in the article magic.
This section is transcluded from the article magic. If you wish to edit this section, click here.

Lauren Faust ได้บอกว่า เอิร์ธโพนี่ และ เพกาซัสโพนี่ ก็มีความสามารถพิเศษเฉพาะเผ่าพันธุ์เช่น เพกาซัส สามารถเดินบนเมฆได้ แต่ยูนิคอร์นมีเอกลักษณ์ในความสามารถใช้เวทมนตร์[3] ตลอดทั้งซีรีส์ที่ยูนิคอร์นโพนี่ใช้เขาของพวกเขาใช้เวทมนตร์กระทำสิ่งต่างๆในการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ในตอน Hearth's Warming Eve ถูกระบุว่ายูนิคอร์นปกติใช้เวทมนตร์ในการควบคุมอาทิตย์และดวงจันทร์ก่อนที่ Celestia กับ Luna จะปกครอง Equestria

สีของเวทมนตร์

แสงเรืองของเวทย์มนตร์ที่เกิดจากยูนิคอร์นนั้นมีสีแตกต่างกัน สีของ Rarity และ Trixie เป็นสี ฟ้าอ่อน และ สีม่วง ตามลำดับซึ่งตรงกับสีของดวงตาของพวกเขา อย่างไรก็ตาม สีแสงเวทย์ ของRarityในฤดูกาลแรกยังปรากฏเป็นสีม่วงในบางโอกาส[ระบุ] สีแสงเวทย์ของพี่น้อง Flim Flam ในตอน ของจุดเด่นในตอน The Super Speedy Cider Squeezy 6000 เป็นสีเขียวสีเหมือนตาของพวกเขา สีของแสงจากเวทมนตร์ตัวละครอื่น ไม่สอดคล้องในลักษณะนี้บ่อยครั้งและแตกต่างจากสีตาซึ่งเป็นกรณีที่มีหัวหน้างานตรวจสอบและบริกรในตอน The Cutie Mark Chronicles เป็นตัวอย่างที่สีแสงเวทย์ไม่สอดคล้องกับสีตา

ความสัมพันธ์ระหว่างสีตาและสีเวทมนต์นี้ไม่ได้ยึดถึอ Twilight Sparkle และ สีแสงเวทย์ของ Princess Celestia แต่อย่างใด สีแสงเวทย์ของTwilight ไม่สอดคล้องในฤดูกาลแรกและอื่น ๆ ที่สอดคล้องกันในสองเปลี่ยนสีม่วงแดงเช่นสีของ cutie mark ของเธอ ในทำนองเดียวกันในขณะที่สีแสงเวทย์ของ Celestia แตกต่างกันไปตลอดทั้งseason 1 สีแสงเวทย์นี้เป็นสีเหลืองอย่างต่อเนื่องในตอน Lesson Zero เป็นต้นไป นอกจากนี้จากสีแสงเวทย์สีเหลืองของเวทมนตร์ของ Celestia เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับที่เปิดใหม่

ขณะที่ Queen Chrysalis ปลอมตัวเป็น Princess Cadance ใช้เวทมนตร์ที่สีเรืองแสงสีเขียวในขณะที่เวทมนตร์เรืองแสง Princess Cadance ตัวจริงของแสงสีฟ้า Shining Armor มีสีแสงเวทย์สีม่วงแดงแต่ที่ตาของเขาที่มีสีฟ้า ในทั้งสองกรณีสีแสงเวทย์คล้ายกับสีที่โดดเด่นใน cutie marks ของพวกเขา.

เวทย์ของยูนิคอร์นทารก

ในตอน Baby Cakes ที่มีลูกยูนิคอร์น Pumpkin Cake ที่เป็นลูกสาวของMr. และ Mrs. Cake who uses her magic unexpectedly when Pinkie Pie babysits her and her Pegasus brother, Pound Cake. Rarity cautions the other ponies at the beginning of the episode that "baby unicorns get strange magic surges that come and go" และPumpkin Cakeประสบการณ์เหล่านี้กระชากเมื่อเธอสามารถใช้เวทมนตร์ของเธอที่จะเดินผ่านวัตถุที่เป็นของแข็ง ลอยตัวเองและลอยวัตถุอื่น ๆ และปลดล็อคโซ่ที่Pinkie Pieใส่ล็อกกล่องของเล่น

ถิ่นที่อยู่อาศัย

Canterlot มีประชากรส่วนใหญ่เป็นยูนิคอร์นโดนระบุไว้ใน3ตอนได้แก่ ตอน Friendship is Magic, part 1, Sweet and Elite และ The Cutie Mark Chronicles ยกเว้น Toity Hoity และ เพกาซัสโพนี่กาดของ Celestia ซึ่งอาศัยอยู่ใน Canterlot เช่นเดียวกัน ที่ Ponyville มียูนิคอร์นอาศัยอยู่พอๆกับ เอิร์ธโพนี่ และ เพกาซัส ในตอนที่ Applejack ได้เดินทางไปที่ Manehattan จะเห็นเพียงแต่บริกรเท่านั้นที่เป็นยูนิคอน และส่วนใหญ่จะเป็นเอิร์ธโพนี่ เนื่องจากพวกเขาขาดความสามารถธรรมชาติในการเดินบนเมฆ พวกเขาจึงไม่สามารถอาศัยใน Cloudsdale ได้ แต่ Twilight Sparkle ได้ร่ายเวทย์ให่ตัวเองกับเพื่อนๆของเธอทำให้สามารถเดินบนเมฆได้ชั่วคราว เพื่อเข้าร่วมชมการแข่งขันใน Cloudsdale ในตอน Sonic Rainboom

See also

  • List of unicorn ponies
  • Earth ponies
  • Pegasus ponies
  • Foals

หมายเหตุ

  1. The use of terms directly from the show supersedes other conventions.

อ้างอิง

  1. Comment on Hasbro's My Little Pony Facebook page (2011-05-19). Retrieved on 2012 ธันวาคม 20.
  2. deviantArt comment page screenshot of Sabrina Alberghetti calling Celestia and Luna alicorns
Advertisement