My Little Pony : Friendship is Magic Wiki
Advertisement

ตัวละครที่เคยหรือลงทะเบียนใน สถาบันการศึกษา วอนเดอร์โบลท์อคาเดมี ถ้านักเรียนนายร้อยคนไหนที่ได้เป็น (หรือเป็น) สมาชิกของ วอนเดอร์โบลท์ แล้วควรย้ายไปที่ หมวดหมู่:วอนเดอร์โบลท์

All items (2)

Advertisement