องค์หญิงลูน่า  มีพี่สาวชื่อเจ้าหญิงเซเลสเทรีย เธอเป็นผู้นำดวงจันทร์ขึ้น ปกครองเอเควสเทรียกับเจ้าหญิงเซเลสเทรีย ในอดีต เธอเคยกลายเป็น  ไนท์แมร์มูน  ผู้ที่นำราตรีตลอดกาลถูกพลังของธาตุแห่งเอกภาพ จึงถูกขังไว้บนดวงจันท

ไนท์แมร์มูน จิตใจด้านมืดขององค์หญิงลูน่า

ร์ 1000 ปี หลังจากนั้น 1000 ปี เธอจึงกลับมานำราตรีตลอดกาลอีกครั้ง แต่เธอก็พ่ายแพ้ด้วยธาตุแห่งเอกภาพ จนกับมาเป็นเจ้าหญิงลูน่าอีกครั้งและปกครองรวมกันกับพี่สาว อยู่ที่แคนเทอร์ล็อต ชนิด:

อัลลิคอร์น เป็นพันธุ์ผสมระหว่างยูนิคอนกับเพกาซัส  สีตา: สีเขียวปนสีฟ้าเข้ม

สีผม:  น้ำเงินระยิบระยับ สีขน: สีน้ำเงินเข้มมาก

คิวตี้มารค์: ดวงจันทร์เสี้ยว

เพศ: หญิง ฐานะ: ผู้ปกครองเอเควสเทรีย

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.