Edit Page
Source Editor

คำเตือน: คุณไม่ได้เข้าสู่ระบบ สาธารณะจะเห็นที่อยู่ไอพีของคุณหากคุณทำการแก้ไขใดๆ หากคุณเข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี การแก้ไขของคุณจะถือว่าเป็นของชื่อผู้ใช้ของคุณ พร้อมทั้งอาจมีประโยชน์อื่นๆ ด้วย

สามารถย้อนการแก้ไขนี้กลับได้ กรุณาตรวจสอบข้อแตกต่างด้านล่างเพื่อทวนสอบว่านี่เป็นสิ่งที่คุณต้องการทำ แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลงด้านล่างเพื่อเสร็จสิ้นการย้อนการแก้ไขกลับ

รุ่นแก้ไขปัจจุบัน ข้อความของคุณ
แถว 30: แถว 30:
 
[[uk:Рейнбоу Деш]]
 
[[uk:Рейнбоу Деш]]
 
[[หมวดหมู่:เพกาซัส]]
 
[[หมวดหมู่:เพกาซัส]]
[[หมวดหมู่:Mane 6]]
 

Please note that all contributions to the My Little Pony : Friendship is Magic Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

ยกเลิก คำอธิบายการแก้ไข (เปิดหน้าต่างใหม่)