FANDOM


แถว 1: แถว 1:
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:10px;outline:0px;color:rgb(51,51,51);font-family:Tahoma,'MSSansSerif';font-size:12px;line-height:18px;">
+
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:10px;outline:0px;color:rgb(51,51,51);font-family:Tahoma,'MSSansSerif';font-size:12px;line-height:18px;"></p>[[ไฟล์:Rainbow_Dash_opening_theme.png|thumb]]เรนโบว์แดช (Rainbow Dash) <br>
</p>
+
<br>
+
เป็นหนึ่งในตัวละครหลัก เธอเป็นเพกาซัส ถ้าพูดถึง “เจ้าแห่งความรวดเร็ว” คงต้องยกตำแหน่งนี้ให้ เรนโบว์แดช (Rainbow Dash) เพราะเธอเป็นคนที่ชอบไปไหนมาไหนด้วยการบินความเร็วสูงชนิดที่หาใครจับยากเรนโบว์แดชเป็นพวกชอบทำมากกว่าคิด แต่เธอก็มีความฝันเหมือนกันคือต้องการเป็นหนึ่งในทีม Wonderbolts ฝูงบินความเร็วสูงที่มีชื่อเสียงโด่งดังในดินแดน Equestria<br>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:10px;outline:0px;color:rgb(51,51,51);font-family:Tahoma,MSSansSerif;font-size:12px;line-height:18px;">[[ไฟล์:Rainbow_Dash_opening_theme.png|thumb]]ถ้าพูดถึง “เจ้าแห่งความรวดเร็ว” คงต้องยกตำแหน่งนี้ให้ เรนโบว์แดช (Rainbow Dash) เพราะเธอเป็นคนที่ชอบไปไหนมาไหนด้วยการบินความเร็วสูงชนิดที่หาใครจับยากเรนโบว์แดชเป็นพวกชอบทำมากกว่าคิด แต่เธอก็มีความฝันเหมือนกันคือต้องการเป็นหนึ่งในทีม Wonderbolts ฝูงบินความเร็วสูงที่มีชื่อเสียงโด่งดังในดินแดน Equestria</p>
+
<br>
+
เรนโบว์แดชเป็นสาวเลือดร้อน นิสัยเหมือนผู้ชาย ชอบการแข่งขันและรักการผจญภัยมาก ไม่ชอบความสวย มีความกล้าหาญเป็นที่สุดจนบางครั้งก็นำพาความเดือดร้อนมาสู่กลุ่มเพื่อน แต่ถึงอย่างไรก็ตามเป็นคนที่ไม่เคยคิดทิ้งหรือหักหลังเพื่อนแต่อย่างใด ถึงกระนั้น เธอก็ชื่นชอบของน่ารักๆ เหมือนกัน แต่บ่อยครั้งที่เธอต้องซ่อนความรู้สึกนั้นเอาไว้เพื่อเธออายเกินกว่าที่จะให้เพื่อนๆ รู้<br>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:10px;outline:0px;color:rgb(51,51,51);font-family:Tahoma,MSSansSerif;font-size:12px;line-height:18px;">เรนโบว์แดชเป็นสาวเลือดร้อน นิสัยเหมือนผู้ชาย ชอบการแข่งขันและรักการผจญภัยมาก ไม่ชอบความสวย มีความกล้าหาญเป็นที่สุดจนบางครั้งก็นำพาความเดือดร้อนมาสู่กลุ่มเพื่อน แต่ถึงอย่างไรก็ตามเป็นคนที่ไม่เคยคิดทิ้งหรือหักหลังเพื่อนแต่อย่างใดเรนโบว์แดชเป็น<span style="color:rgb(58,58,58);font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:13px;line-height:21px;">ตัวแทนแห่งความภักดี หรือ พลังแห่งความภักดีของธาตุแห่งเอกภาพ</span></p>
+
<br>
  +
ในเนื้อเรื่องหลักนั้น เรนโบว์แดชเป็นตัวแทนธาตุแห่งความปรองดอง "ตัวแทนแห่งความภักดี" แม้ว่าเธอจะกระตือรือร้นอยากทำในสิ่งที่ใจตนเองปรารถนา แต่เธอจะนึกถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนเอาไว้ก่อนเสมอ อย่างไรก็ตาม เธอจะนึกถึงเสียงส่วนมากมากกว่าเสียงส่วนน้อย สำคัญคือ เธอชื่นชอบการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกีฬาและความสนุก อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เธอไม่ค่อยชอบนั่นก็คือ ความแพ้นั่นเอง<br>
  +
<br>
  +
เรนโบว์แดชนั้นจะมีหน้าที่ในการเคลียรเมฆและคอยดูแลสภาพอากาศของเมืองโพนี่วิลล์ให้แจ่มใสเสมอ เธออาศัยอยู่ในบ้านที่เหมือนปราสาทและทำจากเมฆอยู่นอกเมืองโพนี่วิลล์ และบ่อยครั้งเธอจะชอบนอนกลางวันตามเมฆก้อนต่างๆ หรือตามต้นไม้ สำคัญคือ ณ ตอนนี้ เธอเป็นเพกาซัสตัวเดียวที่สามารถทำท่า "Sonic Rainboom" ท่าในตำนานของเพกาซัสได้ (สามารถดูเนื้อเรื่องเต็มๆ ได้ที่ Season 1 ตอนที่ 16 : Sonic Rainboom)

การปรับปรุง เมื่อ 05:41, 25 พฤษภาคม 2557

Rainbow Dash opening theme
เรนโบว์แดช (Rainbow Dash)


เป็นหนึ่งในตัวละครหลัก เธอเป็นเพกาซัส ถ้าพูดถึง “เจ้าแห่งความรวดเร็ว” คงต้องยกตำแหน่งนี้ให้ เรนโบว์แดช (Rainbow Dash) เพราะเธอเป็นคนที่ชอบไปไหนมาไหนด้วยการบินความเร็วสูงชนิดที่หาใครจับยากเรนโบว์แดชเป็นพวกชอบทำมากกว่าคิด แต่เธอก็มีความฝันเหมือนกันคือต้องการเป็นหนึ่งในทีม Wonderbolts ฝูงบินความเร็วสูงที่มีชื่อเสียงโด่งดังในดินแดน Equestria

เรนโบว์แดชเป็นสาวเลือดร้อน นิสัยเหมือนผู้ชาย ชอบการแข่งขันและรักการผจญภัยมาก ไม่ชอบความสวย มีความกล้าหาญเป็นที่สุดจนบางครั้งก็นำพาความเดือดร้อนมาสู่กลุ่มเพื่อน แต่ถึงอย่างไรก็ตามเป็นคนที่ไม่เคยคิดทิ้งหรือหักหลังเพื่อนแต่อย่างใด ถึงกระนั้น เธอก็ชื่นชอบของน่ารักๆ เหมือนกัน แต่บ่อยครั้งที่เธอต้องซ่อนความรู้สึกนั้นเอาไว้เพื่อเธออายเกินกว่าที่จะให้เพื่อนๆ รู้

ในเนื้อเรื่องหลักนั้น เรนโบว์แดชเป็นตัวแทนธาตุแห่งความปรองดอง "ตัวแทนแห่งความภักดี" แม้ว่าเธอจะกระตือรือร้นอยากทำในสิ่งที่ใจตนเองปรารถนา แต่เธอจะนึกถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนเอาไว้ก่อนเสมอ อย่างไรก็ตาม เธอจะนึกถึงเสียงส่วนมากมากกว่าเสียงส่วนน้อย สำคัญคือ เธอชื่นชอบการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกีฬาและความสนุก อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เธอไม่ค่อยชอบนั่นก็คือ ความแพ้นั่นเอง

เรนโบว์แดชนั้นจะมีหน้าที่ในการเคลียรเมฆและคอยดูแลสภาพอากาศของเมืองโพนี่วิลล์ให้แจ่มใสเสมอ เธออาศัยอยู่ในบ้านที่เหมือนปราสาทและทำจากเมฆอยู่นอกเมืองโพนี่วิลล์ และบ่อยครั้งเธอจะชอบนอนกลางวันตามเมฆก้อนต่างๆ หรือตามต้นไม้ สำคัญคือ ณ ตอนนี้ เธอเป็นเพกาซัสตัวเดียวที่สามารถทำท่า "Sonic Rainboom" ท่าในตำนานของเพกาซัสได้ (สามารถดูเนื้อเรื่องเต็มๆ ได้ที่ Season 1 ตอนที่ 16 : Sonic Rainboom)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.