FANDOM


ถ้าพูดถึง “เจ้าแห่งความรวดเร็ว” คงต้องยกตำแหน่งนี้ให้ อาร์ดี (RD = Rainbow Dash) เพราะเธอเป็นคนที่ชอบไปไหนมาไหนด้วยการบินความเร็วสูงชนิดที่หาใครจับยาก อาร์ดีเป็นพวกชอบทำมากกว่าคิด แต่เธอก็มีความฝันเหมือนกันคือต้องการเป็นหนึ่งในทีม The Wonderbolts ฝูงบินความเร็วสูงที่มีชื่อเสียงโด่งดัง

อาร์ดีเป็นสาวเลือดร้อน นิสัยเหมือนผู้ชาย ชอบการแข่งขันและรักการผจญภัยมาก มีความกล้าหาญเป็นที่สุดจนบางครั้งก็นำพาความเดือดร้อนมาสู่กลุ่มเพื่อน แต่ถึงอย่างนั้นอาร์ดีก็เป็นคนที่ไม่เคยคิดทิ้งหรือหักหลังเพื่อนแต่อย่างใด  อาร์ดีเป็นตัวแทนของธาตุแห่งความภักดี 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.