FANDOM


แอปเปิ้ลลูซ่า

64

แอปเปิ้ลลูซ่า (Appleloosa) เป็นเมืองเล็กๆ ที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองโพนี่วิลด์ ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตทะเลทราย เมืองแอปเปิ้ลลูซ่าเป็นเมืองที่ก่อตั้งได้ไม่นาน และมีอายุเพียงปีเดียวเท่านั้น โดยเมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นโดนกลุ่มม้าอพยพที่ส่วนใหญ่เป็นม้าทำงาน (หรือเอิร์ธโพนี่) และคนของตระกูลแอปเปิ้ลแจ็คเองก็อาศัยอยู่ในเมืองนี้ด้วยด้วยการที่สภาพของเมืองแห้งแล้งและรอบๆ เมืองเต็มไปด้วยทะเลทราย พวกเขาจึงยังชีพโดยการปลูกแอปเปิ้ลในพื้นที่ราบที่มีอยู่แห่งเดียว ซึ่งการที่เหล่าม้าอพยพได้ปลูกแอปเปิ้ลในบริเวณที่ราบนั้นทำให้มีข้อพิพาทกับเหล่าฝูงควายที่เป็นเจ้าถิ่้นและปกติจะมีประเพณีในการวิ่งกันทุกครั้ง ซึ่งกลุ่มของทไวไลท์ที่ได้เดินทางมาเยือนเมืองนี้ครั้งแรกก็ได้มีส่วนในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย (รายละเอียดดูได้จากตอนที่ 21 ของ Season 1)นอกจากในเนื้อเรื่องหลักแล้ว เมืองแอปเปิ้ลลูซ่ายังมีบทบาทในฉบับหนังสือการ์ตูน (IDW comics เล่มที่ 2) อีกด้วย

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.