FANDOM


[[File:Applejack.jpg]]

แอปเปิ้ลแจ็ค (Princess Applejack)

เป็นหนึ่งในตัวละครหลัก เธอเป็นม้าทำงาน (เอิร์ธโพนี่) เธออาศัย และทำงานที่ไร่สวีทแอปเปิ้ลเอเคอร์กับยายของเธอ,พี่ชาย บิ้คแมคอินทอช และ น้องสาวชื่อแอปเปิ้ลบลูม มีสุนัขชื่อวิโนน่า

แอปเปิ้ลแจ็คเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีความแข็งแรงทางร่างกายค่อนข้างสูงเนื่องจากต้องทำงานในไร่ตลอดเวลา เธอมีนิสัยชอบช่วยเหลือคนอื่นและเป็นที่พึ่งพาได้ เธอไม่เคยปฏิเสธที่จะช่วยเหลือคนอื่น และเป็นตัวละครที่มีนิสัยขยันหมั่นเพียรมากๆ และไม่เคยบ่นเรื่องความสกปรกหรือเหงื่อเลยในเนื้อเรื่องนั้น แอปเปิ้ลแจ็คเป็นตัวแทนธาตุแห่งเอกภาพ "ธาตุแห่งความซื่อสัตย์" ตราสัญลักษณ์ธาตุแห่งเอกภาพนั้นจะเป็นตราสัญลักษณ์เดียวกันกับคิวตี้มาร์คของเธอ เพียงแต่เปลี่ยนจากแอปเปิ้ลสีแดงมาเป็นแอปเปิ้ลสีส้ม

สิ่งที่แอปเปิ้ลแจ็คให้ความเชื่อมั่นในใจมากที่สุดก็คือการเชื่อใจเพื่อน เธอไม่ต้องการให้เพื่อนเดือดร้อนหรือเพื่อนมีความลำบากเมื่อตนเองมีความทุกข์ในใจ และสำคัญคือเธอไม่เคยที่จะโกหกเลยแม้แต่ครั้งเดียว ซึ่งนั่นทำให้แอปเปิ้ลแจ็คสามารถเป็นที่พึ่งพาของทุกคนได้มากที่สุดในกลุ่ม

นอกเหนือจากการรับหน้าที่ดูแลฟาร์มของตนเองแล้ว แอปเปิ้ลแจ็คจะรับหน้าที่ในการนำแอปเปิ้ลไปขายในเมืองโพนี่วิลล์ นอกจากการขายแอปเปิ้ลแล้วกิจการบ้านของเธอเป็นที่เดียวที่ปลูกแอปเปิ้ลขาย ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับแอปเปิ้ลนั้น แอปเปิ้ลแจ็คจะเป็นคนคอยดูแลพร้อมกับพี่ชายคนโต บิ๊กแม็คอินทอช

หมวดหมู่:เอิร์ธโพนี่ (ม้าดิน) หมวดหมู่:Mane 6 หมวดหมู่:ตระกูลแอปเปิ้ล

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.