FANDOM


Featherweight flying CROPPED S2E23
ลูกม้าเพกาซัสสีขาวอมเหลือง เป็นตากล้องของโรงเรียน ความสามารถในการถ่ายรูปของเขาเป็นที่ยอมรับและทำงานอยู่กับชมรมข่าวสื่อพิมพ์ เขาถ่ายรูปได้เก่งมาก ขนาดถ่ายอะไรที่เป็นความลับของม้าตัวอื่นๆ โดยที่ไม่มีใครจับได้เลยอีกด้วย
รับข้อมูลจาก "https://mlp.fandom.com/th/wiki/Featherweight?oldid=5383"