FANDOM


เธอเป็นนายกฯ ของเมืองโพนี่วิลล์ ไม่ได้ระบุอย่างแน่ชัดว่าชื่ออะไร ซึ่งเธอมีลำตัวเป็นสีน้ำตาลอ่อน
1000px-Mayor Mare happy S4E14
ผมเป็นสีชมพูเข้ม (ที่เห็นเป็นสีเทาก็เพราะว่าเธอย้อมสีให้เหมือนผู้ใหญ่) คิวตี้มาร์คเป็นรูปจดหมาย ซึ่งเธอเป็นม้าดิน (เอิร์ธโพนี่)  
รับข้อมูลจาก "https://mlp.fandom.com/th/wiki/Mayor?oldid=7655"