FANDOM


เมื่อ Pinkie Pie หมดสิ้นความสนุกความเฮฮาสุดขีด ความเศร้าจะมาแทนที่ กลายเป็นพวกเก็บตัว แล้วเป็นบ้าของจริง (เป็นบุคลิกที่ 2 Pinkamena) แล้วพิงค์กี้ก็จะเที่ยวเอาของใกล้ตัวมาใช้แทนเพื่อนในปาร์ตี้ แล้วจินตนาการว่ามันพูดคุยได้ (แต่ตัวอื่นจะเห็นว่าพิงค์กี้คอยไปขยับมัน) (บางตัวบ้าจี้คุยกับพวกมัน)