My Little Pony : Friendship is Magic Wiki
Advertisement

เป็นทหารของพวกเจ้าหญิง มีครบ 3 เผ่าพันธ์ุม้า (ทหารที่เป็นม้าดินน้อยมาก) พวกสีขาวจะทำหน้าที่ในช่วงเช้า ส่วนพวกสีเทาจะเป็นช่วงราตรี (สงสัยเยอะจัดเลยมีการปนสีม้าด้วย) เกราะของทหารจะแตกต่างกันไปตามเมือง 

Royal guards ทั่วไป

Royal guards ในเมือง คริสตัล

Royal guards ของ Princess Luna

Advertisement