FANDOM


Shining Armor characters
Shining armor

ไชนิ่งอาร์เมอร์ (Shining armor) พี่ชายของทไวไลท์ และเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของทไวไลท์ในสมัยเด็ก เป็นยูนิคอร์นเหมือนกับทไวไลท์ แต่งงานกับเจ้าหญิงเคเดนซ์ไม่ใช่ผิดชื่อ พิงกี้ พาย

รับข้อมูลจาก "https://mlp.fandom.com/th/wiki/Shining_Armor?oldid=9728"