ลูกม้ายูนิคอร์นหอยทากสีเหลือง ผอมสูง เป็นนักเรียนในโรงเรียนโพนี่วิลล์ มักจะเห็นตัวละครนี้คู่กับ Snip (สนิปป์)

ดึงข้อมูลจาก "https://mlp.fandom.com/th/wiki/Snails?oldid=9754"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.