FANDOM


FlutterShy ile Tanış

FlutterShy ile Tanış

Fluttershy dişi bir Pegasus midillidir. My Little Pony: Friendship Is Magic'in ana karakterlerinden birisidr. Everfree Ormanı'nın yakınında küçük bir kulübe de yaşar ve hayvanlarla ilgilenir. İyilik elementini temsil eder.

Fluttershy'ın sakin ve nazik olması hayvan dostlarına çekici gelir. Tatlı dilli, korkak ve utangaçtır. Arkadaşları ona kabuğundan çıkması için yardım ederler.

Fluttershy, başkalarına kötü ve adaletli davranıldığını gördüğünde öfkelenir. Fluttershy'ın üstesinden gelmesi gereken bir sürü korkusu vardır.