↱ ДДВ:ЯПС
ДДВ:СТАТТІ

Тут указані правила, за якими кожен користувач повинен писати ту чи іншу статтю.

Загальні правила

Усі статті треба писати за такими вимогами:

  • Статті повинні бути достатньо повними. Щоб написати будь-яку статтю, впевніться в тому, що існує достатня кількість інформації для розкриття суті предмету статті. Уникайте незавершених статей. Проте короткість статті не повинна бути однозначною підставою для вилучення її: треба оцінювати перспективність статті, тобто чи може вона поповнитися новою інформацією в майбутньому.
  • Про події в мультсеріалі слід писати з точки зору глядача, а не будь-якого персонажа. Слід описувати події як такі. Статті про персонажів повинні являти собою не їхні біографії, а опис їхніх появ у серіалі та подій, пов'язаних із ними, без «заповнення прогалин», тобто написання про події, які не описуються в офіційних матеріалах і авторитетних джерелах.
  • Статті слід писати чітко, грамотно та в публіцистичному стилі. Впевніться в тому, що текст статей не містить орфографічних, граматичних та пунктуаційних помилок та відповідає дійсності. Стаття повинна будуватися в логічній послідовності. Пам'ятайте, що статті — це не власне висловлення. Статті повинні бути оформлені належним чином: так, щоб зображення не стискувало текст з обох сторін, використовуйте шаблон {{clr}}.

Персонажі

Будь-яка стаття про персонажа має починатися з шаблону {{Інфобокс персонажа}}. Його правила заповнення розміщені на відповідній сторінці документації.

Вступна частина статті про персонажа має починатися таким чином:

[ім'я персонажа] (англ. [ім'я персонажа англійською]) —...

У цій частині повинен вказуватися вид і стать персонажа, загальна інформація про нього, про його родину, без конкретизації фактів.

Основним розділом статті про персонажа є «Показ у серіалі» (якщо він з'являється в ньому). Йому може передувати розділ «Розробка (та дизайн)», у якому описується те, як створювався персонаж, у кого виникла ідея дизайну персонажа та його імені, а також особливості зовнішнього вигляду персонажа.

У статтях про головних персонажів розділ «Показ у серіалі» ділиться традиційно на різні підрозділи, пов'язані з рисами характеру, найважливішими моментами в біографії, навичками та родичами персонажа, зокрема такі: «Історія», «Особистість», «Навички», «Родина». У кожному такому підрозділі завжди слід уточнювати, у якому епізоді/фільмі виявляється та чи інша риса риса, факт із біографії або навичка персонажа.

У більшості статей про персонажів розділ «Показ у серіалі» повинен ділитися на підрозділи, що позначають відповідні сезони, у яких описуються появи в епізодах того чи іншого сезону.

Якщо персонаж з'являється в інших фільмах/спецепізодах, не пов'язаних з основним серіалом, то після розділу «Показ у серіалі» повинен йти епізод «Показ у [назва фільму/спецепізоду]».[прим 1] Далі, якщо персонаж з'являється в інших матеріалах, слідує розділ «Інші покази»: цей розділ може ділитися на підрозділи, які уточнюють офіційні матеріали, такі як назви коміксів, повістей, ігор та інших додатків.

Після цього йде розділ «Товари», у якому описуються появи персонажа в офіційних товарах від Hasbro.

У статтях про головних і другорядних персонажів (останніх за умови, що ці персонажі з'являються протягом багатьох епізодів) після всіх розділів, що позначають появи, розміщується розділ «Появи». Він повинен являти собою заповнені шаблон(и) {{Появи}}.

Для фонових персонажів (за деякими винятками) використовується інший шаблон — {{Появи/фонові}}. У ньому треба уточнювати конкретний опис кожної появи, бажано вказувати конкретний час у форматі хвилини-секунди через двокрапку. Розділ «Появи» здебільшого в такому випадку розміщується як підрозділ розділу «Показ у серіалі», у самому кінці.

Розділ «Цитати» розміщується останнім, перед посиланнями на інші статті, пов'язані з тематикою даної, та посиланням на сторінку галереї. Цитати повинні бути добре підібраними. В основному, розміщуються цитати, які розкривають особистість, характер, навички персонажа або є ключовими для розкриття його суті.

Розділ «Галерея», що розміщується найостаннішим, перед розділом з примітками (теґ "references"), може складатися лише з шаблону {{Сторінка галереї}} (див. документацію даного шаблону).

Розділ з посиланнями «Див. також» може містити ті і тільки ті статті, котрі якимось чином пов'язані з основною статею. Це може бути сторінка категорії, до якої входить дана стаття, сторінка зі схожою назвою, сторінка про родича персонажа тощо.

Епізод

Кожна стаття про епізод мусить починатися з шаблону {{Інфобокс епізоду}}. Правила заповнення шаблону див. відповідну сторінку документацію.

Фільм/спецепізод

Пісні

Стаття про пісню мусить починатися з шаблону {{Інфобокс пісні}}. Див. відповідну документацію шаблону.

Вступна частина статті про пісню повинна починатися так:

'''Назва пісні''' ({{Lang-en|Назва пісні англійською}}) — 

Назва пісні вказується спочатку українською мовою, лише якщо існує офіційний дубляж даної пісні. В іншому випадку вступна частина починається з назви пісні в оригіналі, проте після неї в дужках допускається уточнення дослівного перекладу українською.

Вступна частина повинна містити коротку інформацію про пісню: епізод, фільм, короткометражку, комікс, книгу, альбом, де з'являється ця пісня, персонажа/персонажів, що виконують цю пісню, та її головну думку.

У статтях про пісні обов'язковою є лише секція «Текст», у якій і розміщується текст пісні. Перед нею може бути розділ «Виробництво», що розповідає про процес виробництва пісні. Кожна строфа пісні мусить бути оформлена таким чином:

:'''[Ім'я персонажа]'''
::Рядок пісні 1
::Рядок пісні 2
::Рядок пісні 3
::Рядок пісні 4

Кожен новий рядок повинен починатися з двох двокрапок у вихідному коді, а кожне ім'я персонажа — з однієї двокрапки в новому рядку.

Репліки, що безпосередньо не входять до складу пісні, а вставляються між її рядками, оформлюються так, як у стенограмі.

Якщо текст пісні входить до складу певної стенограми, він розміщується в ній за допомогою розширення Labelled Section Transclusion. У цьому разі текст пісні в статті про неї оформлюється так:

<section begin="пісня" />
Текст пісні<section end="пісня" />

Про вставлення текстів пісень у стенограмах див. розділ Стенограми.

Рідко буває, що пісня складається з декількох частин або реприз. У цьому разі розділ «Текст» ділиться на підрозділи «Частина 1», «Реприза» тощо, інфобокс пісні ставиться не тільки на початку всієї статті, але й на початку кожного підрозділу, текст самої пісні розбивається відповідно до підрозділів. Назви секцій пісень теґах "section" називаються також відповідно до підрозділів. Основна частина пісні завжди залишається безпосередньо на початку розділу «Текст».

Наприклад, якщо пісня має репризу, то текст пісні треба оформити так:

==Текст==
<section begin="пісня" />
Текст основної частини<section end="пісня" />
===Реприза===
{{Інфобокс пісні}}
<section begin="реприза" />
Текст репризи<section end="реприза" />

За замовчанням пишеться текст пісні на оригіналі. Якщо наявний офіційний український дубляж пісні, то першим пишеться саме його текст у підрозділі «Український дубляж». Англійський текст тоді виноситься в нижчий підрозділ «Оригінальна версія».

Стенограми

Стенограма повинна починатися з шаблону {{Інфобокс стенограми}}. Ніякі параметри не вказуються, вони генеруються автоматично.

Далі пишеться сама стенограма. Текст стенограми не повинен мати жодних посилань. Стенограма складається з реплік, що пишуться в такому форматі:

:Ім'я персонажа: Репліка.

Репліки пишуться один-в-один так само, як вони вимовляються в серіалі, спотворення реплік не допускається.

Стенограма пишеться українською мовою завжди, коли існує офіційний дубляж українською мовою («Майстер-Відео» у 1-4 сезонах, «1+1» в інших). Англійська стенограма пишеться в усіх інших випадках. Додавати стенограми неофіційних перекладів категорично заборонено.

У стенограмах бажано вказування звукових ефектів, що пишуться в [квадратних дужках] — т. зв. ремарки. Якщо ці ефекти належать конкретним персонажам, ці ремарки включаються прямо до репліки відповідного персонажа. Якщо ж ці ефекти не пов'язані з персонажем, то вони пишуться окремо таким чином:

:[ремарка]

Основне правило — будь-який новий рядок у стенограмі повинен починатися в вихідному коді з двокрапки, інакше редактор неправильно буде форматувати репліки.

Якщо імена персонажів, котрим належать репліки, повинні завжди виділятися жирним шрифтом, то репліки зазвичай пишуться без форматування. Проте в репліках слова, на яких робиться особливий логічний наголос, акцент або які вимовляються з підвищенням тону, можуть виділятися курсивом чи, рідше, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ. Жирний шрифт украй небажаний у репліках, для уникнення плутанини з іменами персонажів.

Тексти пісень, якщо вони мають окрему статтю на вікі, мають включатися до тексту стенограми за допомогою функції Labelled Section Transclusion у такому форматі:

:{{#lst:Назва статті|Назва секції}}

Про форматування пісень див. розділ Пісні.

Галереї

Інші

  • Статті про акторів повинні починатися з відповідного інфобокса.

Примітки

  1. Якщо цей персонаж з'являється лише в таких фільмах/спецепізодах, то вказування цього розділу обов'язкове. Наприклад: Флаттершай (ДзЕ), Серенада.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.